2009-02-17 nummer 8 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
DEBATT OCH BREV

Rehabiliteringsmedicin har nästan försvunnit från KIs läkarutbildning


Kristian Borg

Kristian.Borg@ki.se


Jörgen Borg

professorer i rehabiliteringsmedicin, Karolinska institutet

O I en debattartikel i Läkartidningen [1], som tar upp utformningen av den nya läkarutbildningen vid Karolinska institutet (KI), framför studenter oro för att de minskade tiderna för basämnena leder till brister i kunskaper i viktiga kliniska ämnesområden. Som exempel lyftes termin 9 fram där ämnena psykiatri, neurologi och ögon/öron fått reducerad tid. Av replik av KIs programdirektor [2] försäkras att det sammantaget ges en bra grundutbildning i de tre ämnesområdena på KI och att detta sker inom en helhet som omfattar flera års arbete innan läkaren arbetar helt utan handledning.

Vi beklagar givetvis att de tre ämnesområden som exemplifieras har fått ett så litet utrymme på den nya grundutbildningen att studenterna kunnat handlägga endast ett fåtal patienter självständigt under kursen. Här måste dock lyftas fram att ett ämne och tillika klinisk basspecialitet helt försvunnit som läroämne inom grundutbildningen för läkare vid KI. Rehabiliterings- medicin, som i tidigare utbildning omfattade en vecka, har nu fyra timmar på termin 9 och några timmar på termin 11 och är inte längre ett examinationsämne.

Rehabiliteringsmedicin är en av de fyra basspecialiteterna inom neuroområdet. Det kliniska uppdraget rör patienter som »har långvariga komplexa funktionsnedsättningar« och omfattar i första hand fyra områden – rehabilitering efter förvärvade hjärnskador, ryggmärgsskador, långvarig smärta och vuxenhabilitering.

Det kliniska uppdraget har stadigt vuxit och omfattar nu i de flesta regioner en stor slutenvårdsvolym och en omfattande öppenvårdsverksamhet. Rehabiliteringsmedicin är huvudaktör i vårdkedjor som omfattar såväl akuta vårdinstanser, som t ex neurointensivvård, som primär- och företagshälsovård.

Kunskapsmassan växer snabbt beträffande det neurobiologiska underlaget för läkning efter skador i nervsystemet liksom för långvariga smärttillstånd och beträffande de psykologiska och sociala konsekvenserna av dessa tillstånd. En utveckling av kunskapen sker även inom området medfödda neurologiska sjukdomar genom olika molekylärbiologiska framsteg. Evidensbasen för rehabiliteringsmedicinska interventioner förbättras kontinuerligt och är nu väl i paritet med situationen inom fler- talet andra specialiteter.

Mot denna bakgrund är det förvånade att konstatera att ämnet rehabiliteringsmedicin nästan försvunnit från kartan vid KI – dvs inte noteras i översikten av termin 9 och att studenter på KI inte ens vet att ämnet saknas på terminen.

Avvecklingen vid KI kontrasterar till utvecklingen i övriga Europa. Vi är övertygade om att behovet av rehabiliteringsmedicinsk kompetens kommer att öka och anser att detta måste återspeg-las i en grundutbildning för läkare som gör anspråk på att vara modern.


Referenser
1. Johansson M, Källström EN, Rutegård M. Bristande baskunskaper hos studenter från Karolinska institutet? Läkartidningen. 2009;106: 223-4.

2. Nilsson G. KI har valt en balanserad väg. Läkartidningen. 2009;106:225.

Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society