2009-03-17 nummer 12 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
AKTUELLT

Färre ST-läkare än läkarstudenter tror på eget chefskap


Marie Närlid

Nya chefer behöver rekryteras när 40-talistgenerationen går i pension. Men intresset för att axla chefskapet är ljumt bland ST-läkarna, visar en färsk medlemsenkät från Sveriges yngre läkares förening, Sylf.

O Ungefär hälften av ST-läkarna uppger att de kanske vill bli chef, enligt Sylfs 2009 års ST-enkät, men mindre än var tionde svarar »ja, absolut« på frågan om de vill bli chef. Enkäten har besvarats av 1 326 läkare (en svarsfrekvens på 53 procent), och syftar till att »identifiera och finna lösningar på de problem som Sveriges ST-läkare möter på sin arbetsplats«. I en första delrapport hissar Sylf en varningsflagg för att intresset för chefs- och ledarskap verkar sjunka drastiskt när man lämnat skolbänken och konfronterats med verkligheten i yrkeslivet.

När en motsvarande fråga ställdes i en enkät 2008 till medlemmarna i Medicine studerandes förbund, MSF, uppgav var femte av de läkarstuderande att man »absolut vill bli chef«. 60 procent svarade att man »kan tänka sig« att bli chef.

Sylfs enkät visar vidare att det är skillnad mellan hur manliga och kvinnliga ST-läkare ser på sina möjligheter att bli chef. 19 procent av männen och 12 procent av kvinnorna anser att deras möjlighet att bli chef är stor, 56 respektive 54 procent att möjligheten är hyfsad.

Också vad gäller möjligheterna är studenterna betydligt mer positiva. I MSF-enkäten från 2008 upplevde hela 53 procent av männen och 33 procent av kvinnorna att deras möjlighet att bli chef är stor, 41 respektive 60 procent att den är hyfsad.

Vad är det som händer under AT- och ST-tjänsterna som gör att både andelen läkare som vill bli chefer och andelen som tycker sig ha stor möjlighet att bli chef sjunker så drastiskt? Sylf misstänker att det handlar om brustna illusioner. ST-läkare är intresserade av att bli chefer men möter stora hinder när de försöker göra denna önskan till verklighet. Det är få ST-läkare som på sin arbetsplats blir uppmanade att ta ledningsansvar. Ett näst intill obefintligt antal ST-läkare får möjlighet att sitta med i klinikledningen, skriver Sylf i sammanfattningen.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society