2009-03-23 nummer 13 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
Det finns 2 kommentarer till denna artikel. Läs kommentarer!
AKTUELLT

SKL ifrågasätter lagkrav på AT-block för utlandsutbildade


Marie Närlid

marie.narlid@lakartidningen.se

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, ifrågasätter lagkrav på att tillhandahålla AT-platser som möter behoven hos såväl svenskutbildade som svenskar utbildade i EU-land, där AT-krav ingår i utbildningen. Lagen är solklar, tillbakavisar Per-Anders Sunesson, chef vid Socialstyrelsens enhet för behörighet och patientsäkerhet.

O SKL hävdar att man endast har skyldighet att dimensionera antalet AT-platser för examinerade från svenska lärosäten, samt ett antal platser för läkare från tredje land som gör så kallad AT-liknande tjänst.

– Lagen är föråldrad, och var inte ämnad för att ta hänsyn till alla svenskar som nu utbildar sig utomlands, säger Barbro Emriksdotter, avdelningen för arbetsgivarpolitik, SKL.

– Vi dimensionerar antalet AT-platser efter antalet examina vid den svenska läkarutbildningen plus en volym om 40–50 platser motsvarande det antal som föreskrivs AT av Socialstyrelsen årligen. Vi har även diskuterat att när det finns ett ekonomiskt utrymme anställa fler från andra länder, som en rekryteringsåtgärd. Detta kan troligen ske först 2011, säger Barbro Emriksdotter.

Sveriges yngre läkares förening, Sylf, har begärt besked från Socialstyrelsen om hur 15 § hälso- och sjukvårdslagen ska tolkas. Läkartidningen når en från semester just hemkommen Per-Anders Sunesson, chef för Socialstyrelsens enhet för behörighet och patientsäkerhet.

– Lagen är solklar. Det ska i landstingen finnas möjlighet för alla läkare som avlägger examen att göra AT. Lagen inbegriper såväl utbildade i Sverige som utomlands och innefattar också läkare från tredje land. Landstingen har skyldighet att ställa upp med platser. Om SKL hävdar något annat får man arbeta för en lagändring och uppvakta regeringen, säger Per-Anders Sunesson.

Enligt statistik från SKL uppgick antalet besatta AT-platser i landstingen 2008, efter annonsering vecka 9 respektive vecka 38, till totalt 1020,5 AT-platser. Av dessa hade 953 en svensk läkarexamen. 17 platser var vid undersökningstillfällena inte besatta.

– Vi kan se att en del ungdomar som utbildats i Sverige inte söker sig till vissa platser i landet, och då anställs andra sökande, säger Barbro Emriksdotter.

Huruvida 17 lediga AT-platser ska tolkas som lite eller mycket avböjer Per-Anders Sunesson att kommentera.

Fakta Ur 15 § hälso- och sjukvårdslagen:

»15 § I landstingen skall finnas möjligheter till anställning för läkares allmäntjänstgöring enligt 3 kap. lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område i sådan omfattning att alla läkare som avlagt läkarexamen och läkare med utländsk utbildning som föreskrivits allmäntjänstgöring ges möjlighet att fullgöra praktisk tjänstgöring för att få legitimation som läkare. Anställning för allmäntjänstgöring skall ske för viss tid. – – – Lag (2006:176).«- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society