2009-04-01 nummer 15 - - skriv ut
Det finns 1 kommentar till denna artikel. Läs kommentar!
AKTUELLT

Centrum för rättvisa:

Tusentals sökande till läkarutbildningen kan ha rätt till skadestånd


Michael Lövtrup

Elisabet Ohlin

Fyra tusen kvinnor som sökte till läkarutbildningen under åren 2006–2008 kan vara berättigade till skadestånd på grund av diskriminering. Det anser Gunnar Strömmer, Centrum för rättvisa, efter en dom i Uppsala tingsrätt den 30 mars.

O Uppsala tingsrätt tilldömde den 30 mars 44 kvinnor ett skadestånd på 35 000 kronor vardera för att de diskriminerats i samband med intagningen till veterinärutbildningen vid SLU. Enligt domen har diskrimineringsförbudet i 7 § likabehandlingslagen åsidosatts, vilket berättigar till skadestånd enligt samma lag.

Urvalet skedde genom så kallad viktad lottning, ett system som använts även vid antagningen till läkarlinjen, för att jämna ut den sneda könsfördelningen på utbildningen.

Tingsrätten menar att det i praktiken innebar att kvinnor som sökte på folkhögskolekvoten var chanslösa.

Enligt Centrum för rättvisa, som bistått de 44 kvinnorna i deras grupptalan, har tusentals kvinnliga sökande till landets läkarprogram diskriminerats på liknande sätt fram till dess att modellen med viktad lottning övergavs av Verket för högskoleservice, VHS, höstterminen 2008.

– Vår bedömning är att det finns tusentals fall av unga kvinnor som sökt till läkarutbildningarna och som också har blivit diskriminerade och som har rätt till skadestånd, säger Gunnar Strömmer, jurist vid Centrum för rättvisa.

Det är dock osäkert om Centrum för rättvisa kommer att driva även dessa kvinnors sak till domstol.

– Vi får se. Vi håller på att analysera det.

Viktad lottning användes inte bara vid antagning till läkarutbildningarna, men läkarutbildningarna var de »värsta syndarna« under åren 2006–2008, enligt Gunnar Strömmer, se nedan.

»De fem värsta programmen«, enligt CFR:

Utbildningar med flest fall av diskriminering (samtliga kvinnor), enligt Centrum för rättvisa (HT 2006–HT 2008):
Läkarprogrammet, Göteborgs universitet: 1 793 fall
Läkarprogrammet, Linköpings universitet: 1 214 fall
Läkarprogrammet, Karolinska institutet: 1 090 fall
Veterinärprogrammet, Sveriges lantbruksuniversitet: 200 fall
Psykologprogrammet, Lunds universitet: 152 fall

Källa: Diskrimineringsrapport s 6, ladda ner:
http://www.grupptalanmotslu.se/grupptalan/Startsida.html- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society