2009-05-25 nummer 23 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
Det finns 1 kommentar till denna artikel. Läs kommentar!
AKTUELLT

MSF och Sylf besöker utlandsstuderande


Marie Närlid

Läkarfacken för studerande och yngre läkare besöker svenska läkarstudenter i Danmark, Rumänien och Ungern. – De utlandsstuderande är en stor men bortglömd grupp, säger Yosef Tyson, ordförande i Medicine studerandes förbund, MSF.
Artikeln har tidigare varit publicerad Endast på webben

O En tredjedel av Sveriges medicinstudenter läser i dag sin utbildning utomlands (se LT nr 44/2008 sidorna 3096-102). Fram tills alldeles nyligen har denna grupp saknat facklig hemhörighet. Med den nya avdelningen MSF-utland, som startade i höstas, gör fackliga företrädare under våren en informations- och rekryteringsturné till utbildningsorter utomlands. Urvalet av orter bestäms av att det där finns kontaktpersoner villiga att driva de utlandsstuderandes intressefrågor. Tidigare har Århus i Danmark besökts. Under Kristi himmelfärdsveckan stod Östeuropa på tur.

En grupp om tre personer, Yosef Tyson, MSF, nya Sylf-ordföranden och CS-ledamoten Lena Ekelius samt Fredrik Eklöf, ansvarig för Läkarförbundets medlemsrekrytering, besökte Cluj i Rumänien och Budapest i Ungern.

Tjänstemän och förtroendevalda hoppas få igång ett samarbete i form av nätverk där medlemmarna kan dra lärdom av varandras erfarenheter, samtidigt som facken stärker sitt arbete med att anpassa kartan efter verkligheten, att påverka politik, myndigheter och hälso- och sjukvård att ställa om verksamhet.

– Huvudsyftet är att vara de utlandsstuderandes språkrör upp till beslutsfattare, eftersom de flesta av de utlandsstuderande antagligen kommer tillbaka till Sverige, säger Fredrik Eklöf.

Från fackets sida önskar man informera sig om de utlandsstuderandes villkor och behov, samtidigt som studenterna får möjlighet att höra sig för om möjligheterna att etablera sig i svensk hälso- och sjukvård efter utlandsstudierna. Många utlandsstuderande svenskar hoppas till exempel på AT-tjänstgöring alternativt en AT-liknande tjänst (beroende på hur studielandets utbildning ser ut) i Sverige. Ett vanligt önskemål är också att vikariera som underläkare.

– De utlandsstuderande är en stor men borglömd grupp, säger Yosef Tyson, MSF.

– Personligen anser jag att vi måste strukturera om det svenska systemet ganska mycket. De flesta av de utlandsstuderande vill komma tillbaka till Sverige – och de behövs. För samtidigt som vi har flest antal läkare per capita inom OECD, så är köerna till sjukvården långa.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
Det finns 1 kommentar till denna artikel:
Datum Inläggets rubrik
2009-05-26 Äntligen
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society