2009-06-25 nummer 28 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
Det finns 1 kommentar till denna artikel. Läs kommentar!
AKTUELLT

Nya regler ska stoppa
olämpliga studenter


Marie Närlid

Uppsala universitet kan inte klandras för att inte ha ordnat praktikplats åt den morddömde studenten. Det framhåller Högskoleverket i ett yttrande till Justitiekanslern (JK). Samtidigt överlämnar verket förslag på nya regler för att stoppa olämpliga studenter.

O Universitet och högskolor ska kunna dra in rätten för en student att göra praktik, så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Det föreslår Högskoleverket som på uppdrag av regeringen utrett hur universitet och högskolor ska kunna hantera situationer med olämpliga studenter. Villkoret är att ansvariga för praktikverksamheten, som landsting eller en skola, säger nej till att ta emot studenten av hänsyn till patienter respektive elever. Kontrollen av vilka studenter som gjort sig skyldiga till brott ska enligt Högskoleverkets förslag till regeringen göras av de verksamhetsansvariga, inte av universitet eller högskola.

I ett pressmeddelande den 25 juni redovisar Högskoleverket sina förslag på ett regeringsuppdrag (se rapporten »Allvarlig brottslighet som hinder mot att genomgå högskoleutbildning« 2009:20 R). Samtidigt passar man på att redovisa ett yttrande till Justitiekanslern, där man – efter ett anstånd om en förlängd svarstid – stödjer Uppsala universitets hantering av den morddömde läkarstudenten (se LT nummer 23/2009, sidan 1546).

Det var efter det att Uppsala universitet i början av februari meddelade studenten att man inte kunde bereda praktikplats som den morddömde studenten anmälde Uppsala universitet till Justitiekanslern avseende »oriktigt avskiljande« och med krav på skadestånd. Anmälaren begärde också att Justitiekanslern skulle granska om Socialstyrelsen och de berörda landstingen hade begått några fel vid handläggningen.

Högskoleverket framhåller nu i det aktuella yttrandet till Justitiekanslern att Uppsala universitet gjort vad man kunnat men att annan myndighet ansett personen olämplig för verksamheten och att studenten därför inte kunnat beredas praktikplats. »Tre landsting har svarat nej på grund av att han dömts till fängelse för mord. Studenten kan därför inte fortsätta sin utbildning«, fastslår Högskoleverket.

Den morddömde student som aktualiserat en översyn av regelverket, är dömd för mordet på en fackföreningsman (se LT nummer 7/2009, sidan 418). Redan 2007 antogs han till läkarutbildningen vid Karolinska institutet (se LT nummer 5/2008, sidan 277), men han blev av med sin plats när det framkom att han hade förfalskat sina betyg. Efter att ha kompletterat sina betyg antogs han till Uppsala universitet på korrekt sätt.

Läs:

Högskoleverkets rapport »Allvarlig brottslighet som hinder mot att genomgå högskoleutbildning (2009:20 R)«:
http://www.hsv.se/download/18.1dbd1f9a120d72e05717ffe6591/0920R.pdf

Högskoleverkets yttrande till Justitiekanslern:
http://www.hsv.se/download/18.1dbd1f9a120d72e05717ffe6338/31-3046-09.pdfKommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
Det finns 1 kommentar till denna artikel:
Datum Inläggets rubrik
2011-08-09 Lämplighet i vården skapar förtroende...
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society