2009-08-04 nummer 32 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
AKTUELLT

Allt fler östuniversitet startar läkarutbildning på engelska


Eva Axelsson

journalist på Eskilstuna-Kuriren

Medicinutbildning på engels­ka har blivit en lönsam affärs­idé för fattiga univer­sitet i det gamla Östeuropa. Vid det här laget finns minst 40 engelskspråkiga utbildningar i öst – och svenska studenter är attraktiva eftersom de får ta med sina studie­lån utomlands.

O Medicinutbildning på engels­ka har blivit en lönsam affärs­idé för fattiga univer­sitet i det gamla Östeuropa. Vid det här laget finns minst 40 engelskspråkiga utbildningar i öst – och svenska studenter är attraktiva eftersom de får ta med sina studie­lån utomlands.

Nya EU-länderna Ungern, Polen, Rumänien, Bulgarien, Tjeckien, Slovakien, Lettland, Litauen och Estland – alla har de numera engelskspråkiga läkarprogram.

Bara i Polen erbjuder elva olika universitet nu utbildning på engelska. Senaste tillskottet är Collegium Medicum i Bydgoszcz som till hösten 2009 startar ett program med uttalad inriktning på »citizens of the Nordic countries«.

Också i de länder som förhandlar om medlemskap eller hoppas på ett i framtiden – Serbien, Kroatien, Moldavien och Ukraina – tävlar universiteten om att erbjuda läkarutbildning på engelska. Vid det här laget finns cirka 40 engelskspråkiga utbildningar i Östeuropa – och svenskarna är attraktiva efter­som de får ta med sina studielån utomlands.

Men det är fler än univer­siteten som försöker tjäna pengar på läkarutbildningarna. En rad rekryteringsföretag kontaktar svenska ung­domar som sökt till läkar- och tandläkar­utbildningen

i Sverige men inte kommit in – och erbjuder en plats mot betalning. Så hamnade en stor del av Iuliu Hatieganus cirka 200 svenska medicinstudenter i Cluj-Napoca i rumänska Trans­sylvanien.

– Jag hade sökt i många år, men aldrig kommit in, säger en svenska som förra året fick ett mejl från rekryterings­företaget Globalstudent strax efter det sedvanligt dystra beskedet om att hon inte platsade på tandläkarutbildningen i Sverige. För 4 500 kronor förmedlades hon en plats i Rumänien. Många andra av de svenska läkar- och tand­läkarstuderande i Cluj berättar samma historia. De hade sökt, fått nej – och kontaktades därefter av ett rekryteringsföretag. Att hitta dem som sökt till utbildningarna i Sverige är lätt.

Uppgifter från Verket för högskolestudier, VHS, är offentliga och bara att begära ut för den som vill ragga i rätt målgrupp.

Förra året var handelsbolaget Plugga medicin i blås­väder sedan ett antal svenska studenter anmält det till Allmänna reklamationsnämnden. Bland annat anklagades Plugga medicin för att ha lagt på flera tusen svenska kronor i månaden på de lägenheter i Cluj-Napoca som bolaget förmedlat till studenterna. Ett ärende som så småningom lades ned.

Plugga medicin startades av två svenskar, Alex Muntea­nu och Andrei Bunea, som både studerar medicin i Cluj.

Numera drivs företaget enbart av Alex Munteanu.

– Jag hoppade av i oktober 2007, säger Andrei Bunea, som sedan dess startat för­eningen MSF Utland för medicinstuderande i utlandet och blivit en förgrunds­gestalt i arbetet med att sätta fokus på de många svenskar som läser till läkare utomlands.

I stället står Buneas fru och bror som ansvariga för rekryteringen av studenter i det nya företaget Globalstudent. Konceptet är detsamma som hos Plugga medicin. Studenter som sökt men inte kommit in på utbildningarna till läkare och tandläkare, kontaktas via mejl eller telefon och erbjuds en plats i Cluj-Napoca.

På VHS bekräftas att Andrei Bunea vid flera tillfällen, och senast 2008, begärt ut listor över samtliga sökande till läkar-, tandläkar- och veterinärutbildningarna.

– Min bror gör ett fantastiskt jobb, säger Andrei Bunea, som i mitten av maj fick besök i Cluj-Napoca av tre representanter från det svenska läkarförbundet.

– Vi är väldigt tacksamma för att Läkarförbundet nu uppmärksammar oss cirka 2 500 svenskar som läser utomlands till läkare.

Till hösten kostar det 6 495 kronor att få en studieplats via familjen Buenas Globalstudent.

Företaget uppger sig också förmedla platser till läkar­utbildning i Bukarest och Timisoara samt till engelskspråkig veterinärutbildning i Cluj.

Också Plugga medicin fortsätter med att mot betalning ordna en plats på Iuliu Hatieganus medicinprogram. Plugga medicin förmedlar även platser till medicin­studier vid ytterligare ett rumänskt universitet, medicinska universitetet i Târgu Mures. Till hösten varierar priserna mellan 5 900 och 14 900 kronor beroende på hur mycket hjälp man vill ha.

Plugga medicin har numera även en tysk och en engelsk avläggare som raggar studenter till Rumänien via en tysk respektive en engelskspråkig hemsida. 

Ytterligare en svensk förmedling, Medinro, tar 3 900–6 500 kronor för att förmedla en plats i Cluj eller Targu Mures. Det allra nyaste svenska rekryteringsföretaget kallar sig EasyEast och garanterar en studieplats i Târgu Mures för mellan 2 000 och 5 500 kronor.

Samtliga förmedlingar utlovar utbildningsplatser trots att universiteten på sina hemsidor understryker att inget officiellt samarbete finns med några rekyterare.

Ännu en ny nisch för dem som försöker tjäna pengar på det stora intresset för medicin­utbildningar är att erbjuda förberedande studier, så kal­lade premedical courses, som uppges bana väg till olika internationella läkar­program. Sedan årsskiftet finns företaget Medical Doctors International i Stockholm och anordnar en 16-veckors grundkurs mot en avgift på 36 000 för den som vill vara säker på att klara inträdesprov till medicinstudier, tandläkarstudier eller veterinärstudier i utlandet.

USA satsar på nya »Med schools«

Västvärldens befolkning blir allt äldre och läkarutbildningen räcker inte till. Sverige är inte det enda land som »utbildar utomlands«. På den engelskspråkiga medicinutbildningen i bulgariska Pleven studerar just nu ett hundratal japaner.
»Många universitet i utvecklingsländer ser studenter från i-världen som en värdefull källa till utländsk valuta« säger Hioykio Takagiwa som rekryterar japanska studenter till Plevens universitet i en artikel i den japanska tidningen Asahi Weekly (22/2 2009).
I krisens USA är läkarutbildningarna just nu det enda som expanderar (Associated Press 12/3 2009). Befintliga »Med schools« utökar antalet platser och i ett stort antal stater byggs helt nya skolor. I bilindustrins Michigan med en arbetslöshet på cirka 12 procent finns planer att dubbla antalet Med schools från tre till sex inom de närmsta åren.

Är tabellen svårläst? Läs artikeln i bifogad pdf.

Just nu finns drygt 40 läkar­utbildningar på engelska i Östeuropa, både i EU:s nya medlemsländer och i länder som aspirerar på att bli medlemmar på sikt. Flera av östuniversiteten har läkarprogram även på franska och tyska. Också Ryssland har en rad engelskspråkiga medicin­program, ett flertal svenskar studerar med studiemedel från CSN vid universitet i St Petersburg och Moskva med engelskspråkig utbildning. (Siffran anger hur många som just nu studerar med studie­medel från CSN vid de olika universiteten.)Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society