2009-09-11 nummer 38 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
Det finns 3 kommentarer till denna artikel. Läs kommentarer!
AKTUELLT

Ljungby lasarett toppar årets AT-rankning

»I Ljungby känner många läkare ett handledaransvar«


Agneta Borgström

Ljungby lasarett knep förstaplatsen i årets listning följd av Sjukhuset i Lidköping och Höglandssjukhuset i Eksjö. Bland de femton bästa hamnar, som så ofta, flera småländska sjukhus. Finns det en Smålandseffekt?
Uppdaterad 2009-09-14

O Ljungby lasarett kammar i år hem höga 5,63 poäng på den sexgradiga skalan, se tabell 1 Särskilt utmärkande är att kirurgi- och medicinblocket får höga betyg, tillsammans med frågan om möjligheten att påverka sin arbetssituation.

Att Ljungby får toppresultat kan enligt AT-studierektor Sara Johansson bero på att det är ett litet sjukhus där man som AT-läkare blir sedd direkt.

– AT-läkarna är synliga i organisationen. Varje AT-läkare har ju en handledare, men till detta kommer att många andra läkare också känner ett handledaransvar. Jag tror också att andra personalgrupper är bra på att ge kollegialt stöd, menar Sara Johansson.

Sara Johansson tror även att Landstinget Kronobergs åtgärder varit ett stöd.

– De har de senaste åren satsat på att utöka antalet AT-platser och har även tillsatt en övergripande studierektor, säger Sara Johansson.

AT-läkaren Rikard Norell, som nu gör allmänmedicinblocket, är väldigt nöjd med sin AT. Han upplever att det alltid finns tid att diskutera en fråga, eller ta upp ett pro­-b­lem, med äldre läkare. »Fria tyglar« och »hyfsat mycket ansvar« är andra fördelar, enligt honom. Flera yngre läkare lyfter fram att man tillåts att arbeta mycket och självständigt från början av AT-tjänsten.

– På ett så pass litet sjukhus som detta är det lätt att komma till och assistera under operation. Man tillbringar en hel del tid på akuten, och det är även möjligt att gå många nattjourer. Det är väldigt lärorikt och gör att man snabbare kommer in i läkarrollen, säger Linda Nilsson, som är klar med kirurgiblocket och nyligen har börjat på medicinblocket. 

Men ingen av de två AT-läkarna löneförhandlade inför AT-tjänsten. Inte heller Hanna Asplund.

– Nej, jag gjorde inte det. Det beror på egen feghet plus att ingångslönen är hög i Ljungby, säger Hanna Asplund, som slutfört sin AT och vikarierar på narkosen.

I år hamnar fem småländska sjukhus, Ljungby, Eksjö, Västervik och Värnamo samt Länssjukhuset i Ryhov, bland de femton bästa. Flera av dem har under lång tid presterat bra i AT-rankningen. En eventuell »Smålandseffekt« skulle enligt Sylf:s Lena Ekelius kunna förklaras med att AT-läkare har lättare att påverka situationen på små sjukhus och därför trivs bättre.

Som vanligt utnämner Sylf årets bubblare i rankningslistan. Lindesbergs lasarett fick i år omnämnandet efter att ha klättrat 31 placeringar från 35:e plats under 2008 till en fjärdeplacering i årets rankning. Några sjukhus har också ramlat ned rejält i listan: Universitetssjukhuset MAS med 24 platser och Kungälvs sjukhus med 20 platser. För Hässleholms sjukhus blev det fritt fall då det tappade 42 placeringar.

Läs mer:

Läs hela rapporten: http://www.sylf.se

Om tabellen är svårläst hänvisar vi till artikeln som pdf.


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society