2009-10-27 nummer 44 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
DEBATT OCH BREV

Apropå! Utökad läkarutbildning

MSF:s krav för att stödja Örebro


Yosef Tyson

ordförande, Medicine studerandes förbund

yosef.tyson.339@student.ki.se

O Mikael Hasselgren efterlyser i Läkartidningen 41/2009 (sidorna 2588-9) stöd från facket för startandet av en läkarutbildning i Örebro.

Medicine studerandes förbund (MSF) anser att dimensioneringen av läkarutbildningen bör motsvara Sveriges behov av läkare. Vi välkomnar alla initiativ för att möjliggöra en utökning av antalet utbildningsplatser för läkare med bibehållen och eftersträvat förbättrad kvalitet, såväl av den teoretiska som av den praktiska utbildningen.

Bedömningen av ansökan gör dock inte vi utan Högskoleverket (HSV). Vi vill även påtala att studenter från läkarutbildningarna vid Linköpings och Uppsala universitet är placerade i Örebro och i den region ansökan inbegriper. Detta bör beaktas såväl i ansökan som vid bedömningen av denna, då det har betydelse för den kliniska utbildningskvaliteten.

Örebros ansökan om en egen läkarutbildning har hittills inte blivit godkänd av HSV. Huruvida KI blir knappt godkänt eller inte hör inte till frågan. Detta handlar om Örebros kompetenser och möjligheter och inget annat. Ett huvudkrav från MSF:s sida är att Örebro uppfyller de kriterier som HSV ställer och blir godkänt att bedriva grundutbildning. Här litar vi till att HSV kan göra en god bedömning med den erfarenhet det har av bedömning av utbildningar.

Att Örebros sjukhus skulle vara näst intill kandidattomt stämmer inte. I dag har cirka 150 studenter från Linköping och Uppsala kliniska placeringar där samt i den region som är tänkt att tillhöra Örebros läkarutbildning. MSF har frågat vad man tänkt göra med dessa studenter men har från Örebros håll varje gång mötts av svaret »det är inte vårt problem«. Ansvarslöst, enligt vår mening. Vill de ha vårt stöd får de ta den frågan och dessa studenters oro på allvar.

Hasselgren påpekar att man regionaliserar utbildningarna mer och mer, bland annat i Umeå. Här har han uppenbarligen inte tagit del av debatten. MSF har hela tiden påpekat vikten av att denna regionalisering sker med försiktighet och att regionsjukhusen har god anknytning till akademin. Vi vill inte att de studenter som placeras på regionsjukhus ska gå miste om viktig akademisk kunskap, vilket är något som måste bevakas.

Vidare föredrar Hasselgren studenter som läst i Sverige framför dem som har läst i utlandet. Detta bottnar, enligt min mening, i okunskap om vad de utlandsstuderande kan och vad de har för kompetens. Här anser vi att det är viktigare med kunskap än okunskap. Därför bistår MSF och vår utlandssektion MSF Utland Sveriges Kommuner och Landsting) med kursplaner för att just öka kunskapen kring dessa studenter och deras kompetenser. Utöver detta pågår diskussion om att erbjuda dessa studenter sommarpraktikplatser, utländska universitet gör studiebesök i Sverige för att anpassa sina utbildningar efter våra förutsättningar, och MSF trycker på värdet av individuellt anpassad introduktion av studenterna i vården när de kommer tillbaka, ett ansvar som ligger på arbetsgivarna.

Innan Hasselgren får stöd från MSF:s håll bör Örebro:

1. Uppfylla de krav som HSV ställer och bli godkänt att bedriva grundutbildning.

2. Ta vår fråga om vad som händer med de studenter som redan har praktik i Örebro och dess region och deras oro på allvar.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society