2009-10-27 nummer 44 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
Det finns 2 kommentarer till denna artikel. Läs kommentarer!
AKTUELLT

Utlandsutbildade ST-läkare måste se upp


Marie Närlid

ST-läkare med utländsk utbildning och svensk legitimation efter 1 juli 2006 måste se upp. Hela ST måste i dessa fall fullgöras i enlighet med författningen för nya ST, varnar övergripande ST-studierektorn Petter Borna.
– Bara i Lund finns säkert ett tjugotal fall, säger han.

O Petter Borna, studierektor för ST-utbildningen i Lund, vill göra ST-läkare och studierektorer uppmärksamma på övergångsproblem i ST-utbildningen för läkare med utländsk examen och legitimation.

ST-läkare som fått svensk läkarlegitimation efter 1 juli 2006 måste följa den nya ST-utbildningen. Hela tjänstgöringen måste göras i enlighet med nya ST, och samtliga dess kompetenskrav måste uppfyllas. Vägen till en svensk specialistkompetens kan bli om inte längre, så åtminstone snårigare.

– Det kan till exempel handla om en läkare med en isländsk läkarlegitimation från 2002, men som vill göra ett avslutande utbildningsår i Sverige 2008. Läkaren får sin svenska legitimation på fel sida om brytdatum och måste då ret­roaktivt försöka redovisa sin utbildning, vilket kan visa sig vara besvärligt, säger Petter Borna, till vardags överläkare vid barnmottagningen i Eslöv.

Även Läkarförbundet hissar en varningsflagg. Förbundet har fått in ett antal samtal från EU-läkare som hamnat i kläm i sin ST-utbildning i Sverige, på grund av den nya ST-utbildningens övergångsregler.

Det är nämligen inte bara dokumentationskravet som ser olika ut i det nya och det gamla ST-systemet. Enligt de nya bestämmelserna måste man också göra ett individuellt skriftligt arbete samt delta i kvalitetsutvecklingsarbete, berättar utredaren Gunilla Burénius, Läkarförbundet

– Detta kan upplevas som orättvist när man jämför sig med de svenskutbildade kollegor som hunnit lika långt i sin ST men som kan följa de gamla bestämmelserna på grund av tidigare datum för svensk legitimation, säger hon.

– Det kan gälla läkare från EU-land som är nästan färdig med sin specialistutbildning från sitt hemland. Man har jobbat 3–4 år i sitt hemland, där man också fått sin grundlegitimation.

Särskilt besvärligt är det vid så kallade grenspecialiteter, erfar Gunilla Burénius. Läkare med en utländsk påbörjad – men inte färdig – barnläkarspecialisering måste för att bli barnkirurg enligt den nya ST-utbildningen först bli svensk allmänkirurg.

Barnkirurgi var tidigare en basspecialitet.

Läkarförbundet anser att övergångsreglerna rimmar illa med såväl bristen på läkare som ambitioner om arbetskraftens ökade rörlighet.x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society