2009-12-01 nummer 49 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
REFLEXION

Hur harmonisera landets läkarutbildningar?

O Under senare år har vi i Läkartidningen publicerat översiktliga rapporter om det omfattande förnyelsearbetet inom läkarnas grundutbildning från universiteten i Lund ((LT nr 38/2007)), Uppsala (LT nr 51/2008) och nu senast från Karolinska institutet (LT nr 44/2009). Särskilt intressant i den sistnämnda artikeln är de punktvisa jämförelserna mellan Stockholm och övriga studieorter – var har man kommit längst inom olika områden? Detta bör vara en god utgångspunkt för mera djupgående jämförelser, så att landets fakulteter kan lära av varandras framgångar och – inte minst – misstag.

Till skillnad från de av traditioner tyngda äldre medicinska fakulteterna, så kunde man i Linköping redan från början skapa en modern läkarutbildning. Genom åren har vi i Läkartidningen kunnat insupa flera lärdomar från det pedagogiska utvecklingsarbetet där. Också Umeå har bidragit med artiklar om sitt förnyelsearbete, medan läget förefaller mera stationärt i Göteborg.

Ett problem med de olika fakulteternas allt mer disparata utbildningsprogram är att de studerandes möjligheter att byta studieort försvåras, men ett annat och betydligt allvarligare problem är svårigheterna att jämföra utbildningens kvalitet på de sex orterna. Därför föreslog i fjol en arbetsgrupp inom Sveriges läkarförbund att det borde utformas »Ett nationellt core curriculum för den svenska läkarutbildningen«, baserat på de standarder som framtagits av World Federation for Medical Education.

Genom att definiera en gemensam kärnkompetens som kontrolleras med en gemensam examinationsmodell skulle våra läkarutbildningar i större utsträckning harmoniera med varandra, och med utbildningarna i övriga Europa.

Ett symposium med samma rubrik som Lärarförbundets lilla skrift har i dagarna avhållits på riksstämman – det ska bli spännande att höra från det.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society