2010-02-11 nummer 7 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
AKTUELLT

Oklart vad handledningen ska ge


Arvid Norin

frilansjournalist

Det saknas återkoppling och möjlighet till reflektion i handledningen av läkarstudenter. Det saknas också tydliga mål med handledningen. Det hävdar vårdpedagogen Maria Skyvell Nilsson, som den 12 februari lägger fram sin avhandling vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.

O I sin avhandling »Nu är det du som är doktor, nu är det du som bestämmer – Studier av yrkeskunnandets utveckling och manifestation hos studenter och läkare« har Maria Skyvell Nilsson undersökt hur läkares erfarenhetsbaserade kunskap överförs vid den kliniska delen av läkarutbildningen.

– Det är ungefär 30 procent av specialistläkarna som kommer att gå i pension ganska snart. Att föra över kunskap från en expert till en oerfaren är inte oproblematiskt, särskilt då de ofta har olika ansvarsområden, säger Maria Skyvell Nilsson.

Som det är nu kommer alla studenter att lära sig väldigt olika saker vid klinisk undervisning. Dessutom finns det få andra tillfällen att föra över äldre lärares kunnande till nya generationer, menar Maria Skyvell Nilsson.

– Det skulle vara bra med en klarare målbild vid handledningen. Att göra den mer standardiserad och tydlig, säger Maria Skyvell Nilsson.

En av hennes studier tittar på vad som är i fokus vid handledningen.

– Det är ganska oklart vad som ska läras in. Studenterna vet ofta inte vad som förväntas av dem och de upplever att de saknar den kunskap de behöver. Mycket av vad som blir möjligt att fokusera på i handledningen beror på organisationen och vilka patienter som kommer in, säger Maria Skyvell Nilsson.

Vad gäller fokus i handledningen listar avhandlingen sex kategorier: identifiera, samla och sammanställa information relaterade till kliniska situationer, problemlösning och beslutsfattande, handha behandlingar av sjukdom, praktiskt handlande och instruktioner, kommunikation med patienter och hantera organisatoriska krav.

– Det var väldigt stor tyngdpunkt på den första delen, att identifiera, samla och sammanställa information.

En annan studie i avhandlingen tittar på juniora och seniora läkares förhållningssätt vid kliniska ställningstaganden. Förhållningssätten skiljer sig ganska mycket åt.

– Unga läkare upplever sig styrda av organisationen. De känner sig bundna av regler och praxis och känner ofta att de måste fatta beslut trots otillräcklig kunskap, berättar Maria Skyvell Nilsson.

– Just erfarenheten ger seniora läkare en väldig styrka. De vet vad man kan förvänta sig av ett sjukdomsförlopp.

Seniora läkare, experter som ofta själva är sista instans, betonar i stället det unika mötet med patienter, moraliska ställningstaganden och har en säkrare attityd.

En tredje studie rör förväntningar som handledarna har på läkarstudenterna. Den visar hur bilden av läkaren ser ut inom sjukvården. Man ska vara kunnig och effektiv, kommunikativ och ganska auktoritär. Samtidigt ska man vara anpassningsbar och vaksam på sjuksköterskors kunskap och krav. »Nu är det du som är doktor, nu är det du som bestämmer« är ofta budskapet.


Unga läkare känner ofta att de måste fatta beslut trots otillräcklig kunskap, enligt vårdpedagogen Maria Skyvell Nilsson. »Nu är det du som är doktor, nu är det du som bestämmer« heter hennes avhandling. Foto: Arvid NorinKommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society