2010-03-09 nummer 10 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
PATIENTSÄKERHET

Varnad AT-läkare fick rätt

Förvaltningsrätten upphäver den varning en AT-läkare fått av HSAN. Rätten gick helt på Socialstyrelsens linje och anser att det är verksamhetens ansvar att se till att en AT-läkare har »handledning i ordets rätta bemärkelse«.

O En AT-läkare varnades av HSAN (4337/08) sedan han under sitt första jourpass på ortopeden, utan att ha konsulterat handledare, sytt ihop ett blödande finger som senare visade sig vara både en nerv- och en senskada (se LT nr 30/2009). HSAN skrev i sitt beslut att handskador kan vara komplicerade och kräver noggrann undersökning, något som HSAN betecknade som elementära kunskaper som lärs ut redan under grundutbildningen.

AT-läkaren överklagade HSAN:s beslut till Länsrätten, som sedan dess bytt namn till Förvaltningsrätten, i Stockholm. AT-läkaren skriver att han inte ville störa mellanjouren mer än nödvändigt eftersom vederbörande var upptagen med sina patienter, men att det vore högst lämpligt att en AT-läkare fick gå sitt första jourpass tillsammans med mellanjouren och fatta besluten gemensamt.

Socialstyrelsen, som blir motpart när man överklagar en disciplinpåföljd från HSAN, skriver i sitt yttrande att AT-läkarens handläggning av fingerskadan visserligen brast, men anser att det var ursäktligt med tanke på upplägget. Socialstyrelsen håller med HSAN om att en AT-läkares kliniska erfarenhet till att börja med är mycket begränsad men skriver att allmäntjänstgöringen är den kliniska period då den teoretiska kunskapen ska omsättas i praktiskt sjukvårdsarbete för att erhålla den basala erfarenhet som leder till läkarlegitimation.

För bibehållen patientsäkerhet ska AT enligt Socialstyrelsen kännetecknas av handledningen i ordets rätta bemärkelse. Det innebär en aktiv klinisk undervisning, kontroll och uppföljning av AT-läkarens praktiska arbete. »Det är inte tillräckligt med enbart möjlighet till konsultation, då det kräver kunskap för att veta när hjälp ska efterfrågas. Aktuell händelse visar på riskerna när aktiv handledning saknas.«

Socialstyrelsen anser att fallet borde påminna verksamhetsansvariga om vikten av AT-handledning, både ur utbildnings- och patientsäkerhetsaspekt. Förvaltningsrätten upphäver varningen.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society