2010-03-26 nummer 13 - - skriv ut
Det finns 1 kommentar till denna artikel. Läs kommentar!
AKTUELLT

MSF:s nya ordförande Maria Ehlin Kolk:

Rekrytering viktigaste frågan


Marie Närlid

Maria Ehlin Kolk är ny ordförande i MSF, Medicine studerandes förbund. En viktig uppgift blir att påverka direktiven i Utbildningsdepartementets kommande utredning om läkarutbildningen.

O Vem är du?
– Jag är 21 år och har suttit i MSF:s styrelse i två år, det närmast föregående som vice ordförande. Jag läser på sjätte terminen vid läkarprogrammet i Umeå. Jag har valt Umeå för att jag älskar snö och friluftsliv, men är uppvuxen i Stockholm (berättar hon från en buss på väg ner mot en skidsemester i Chamonixdalen). Som ung var jag politiskt engagerad och aktiv i Socialdemokraterna. Jag tycker det är roligt med föreningsliv.

Hur känns det att bli ordförande?
– Det känns jätteroligt och ska bli mycket spännande! Jag kommer fortsätta att arbeta med utbildningsfrågor, där det är mycket på gång. Vid fullmäktige hade vi fokus på grundutbildningen och AT:s framtid. Utbildningsdepartementet ska i höst utreda läkarutbildningen, där EU-kommissionen vill att Sverige ska ha en 6-årig utbildning, samtidigt som en utredning från Riksrevisionen pekar på att man ska ta in mer psykiatri i grundutbildningen.

Hur har din utbildning varit?
– Jättebra hittills. Jag går i de nya kullarna, och vi är fler och fler studenter. Det fungerar prekliniskt, men vid praktik är kvaliteten på handledningen jätteviktig. Sverige behöver fler bra läkare, men inte fler läkare!

Vilken är den viktigaste frågan för MSF?
– Rekrytering. Vi har en något vikande anslutningsgrad, även om vi får många utlandsstuderande. De stora frågorna är viktiga, men vi måste också ha en fungerande lokal organisation.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
Det finns 1 kommentar till denna artikel:
Datum Inläggets rubrik
2010-03-26 Lycka till
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society