2010-03-30 nummer 15 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
Det finns 3 kommentarer till denna artikel. Läs kommentarer!
AKTUELLT

Örebro får starta läkarutbildning i höst


Michael Lövtrup

Efter att ha gett Örebro universitet nobben två gånger tidigare, biföll Högskoleverket den 30 mars universitetets tredje ansökan om att få starta läkarutbildning. Regeringen har gett klartecken till start i höst.

O Det Internetbaserade verktyget för dokumentation av läkares fortbildning, har inte motsvarat förväntningarna anser Läkaresällskapet och kliver av samarbetet med Senast Högskoleverket, HSV, avslog en ansökan från Örebro om examensrätt för läkare var 2008. HSV pekade bland annat på att universitetet saknar en fullständig medicinsk fakultet och att den pedagogiska kompetensen var otillräcklig.

Inför sin tredje ansökan i oktober 2009 har Örebro universitet genomfört nyrekryteringar av lärare och forskare och fördjupat sitt samarbete med de medicinska fakulteterna i Glasgow och Maastricht. Högskoleverket konstaterar i ett pressmeddelande att lärarkompetensen har stärkts och att utbildningen i dag är väl anpassad till Bolognaprocessens krav.


HSV:s beslut innebär att det för första gången på 25 år startar en ny läkarutbildning i Sverige. Örebro planerar att ta emot 60 läkarstudenter per termin från och med hösten 2010.

Trots att läkarutbildningen redan byggts ut tre gånger under mandatperioden anser regeringen att det finns behov av ytterligare studieplatser och välkomnar därför HSV:s beslut. Några pengar från staten hinner Örebro dock inte få till den planerade starten i höst, eftersom inga medel avsatts i årets statsbudget. 


– Regeringen har gjort en ändring i universitets regleringsbrev som innebär att man får använda befintliga anslag till läkarutbildningen innan man fått särskilda medel genom statsbudgeten, säger Eva-Marie Byberg, pressekreterare hos högskoleminister Tobias Krantz.

Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm gratulerar Örebro till att man nu får rätt att bedriva läkarutbildning, men betonar att det också måste till nya resurser, både för utbildning och för forskning.

Har vi kapacitet att utbilda ytterligare 120 läkare per år?

– Bra fråga. Det behövs fler läkare. Frågan är hur många man klarar att utbilda med bibehållen kvalitet, särskilt när det gäller de kliniska delarna. Redan i dag har Örebro studenter på klinisk nivå, och det är viktigt när man nu får fler studenter att man ger dem bra handledning och ser till att de får träffa tillräckligt många patienter.

Läs mer på Högskoleverkets webbplats:

Ja till läkarutbildning i Örebro


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society