2010-04-27 nummer 17 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
KULTUR

Recension

Välmatad lärobok i gynekologisk praxis


Folke Flam

docent, Gynekologkliniken Stockholm, S:t Görans sjukhus, Stockholm

Gynekologi
387 sidor
Författare: Per Olof Janson, Britt-Marie Landgren, redaktörer
Förlag: Studentlitteratur; 2010. ISBN 978-91-44-04793-5.

O För några år sedan utkom en svensk lärobok i obstetrik, och med föreliggande bok om den andra halvan av specialiteten kan S Brodys klassiska lärobok för studenter förpassas till källaren. Det är förnämligt att redaktörerna Per Olof Janson och Britt-Marie Landgren efter lång och trogen tjänst inom svensk gynekologi haft energi kvar för att leda detta projekt i hamn.

Bara genom att granska författarnamnen och kapitelrubrikerna förstår man att mycket hänt inom specialiteten i modern tid. När jag blev specialist i mitten av 1980-talet fanns ingen kvinnlig professor inom ämnet. Av bokens 40 författare är 10 av de 15 professorerna kvinnor, och 60 procent av författarna är kvinnor. Svensk förening för obstetrik och gynekologi har en unik tradition av utbildning genom att regelbundet sammanfatta ämnesområden i rapporter. I denna nya lärobok omfattande 39 kapitel hänvisas ofta till dessa »state-of-the-art«-rapporter.

Förutom de traditionella ämnena behandlas våldtäkt och kvinnomisshandel, kvinnlig omskärelse, transsexualism och evidensbaserad gynekologi. Läsaren av boken får klart för sig vilken bredd specialiteten har. Samtliga lärosäten finns representerade, och författarna har inte strikt behövt följa en mall vid sitt skrivande, vilket jag upplever som en fördel. Således har en del kapitel faktarutor, sammanfattningar och internationella utblickar medan andra saknar detta. Språket är genomgående enkelt, och man utelämnar ibland fakta för att få fram sitt budskap. Lysande är kapitlen om »Tidig patologisk graviditet« och »Polycystiskt ovariesyndrom och hirsutism«. Det förstnämnda avsnittet granskar kritiskt olika åtgärder, och i det senare kapitlet klarläggs endokrina samband på ett mästerligt sätt.

Med så många författare blir det oundvikligt motsägelser. I Uppsala tillväxer myom ofta under graviditet me­dan detta är ovanligt i Göteborg. I Malmö klarar man sig från salpingit om man nått menopausen medan man visst kan drabbas av detta i Uppsala.

Illustrationerna förenklar förståelsen, och att identiska sådana kan förekomma i olika kapitel stör inte mig, förutom i ett fall. Det gäller den så kallade Tannerklassifikationen, som upptar en halv sida och upprepas i två på varandra följande kapitel. Dessutom ska stadium 2 och 3 byta plats. Eftersom jag har bägge mina ben inom den gynekologiska kirurgin saknar jag beskrivningar av hysteroskopins möjligheter samt åtminstone ett omnämnande av robot­kirurgi. Hysteroskopins roll inom dia­gnos och behandling vid blödningsrubbningar nämns inte med ett ord!

Kapitlet om trofoblastsjukdomar är föredömligt, men av ultraljudsbilden kan man tro att komplett mola kan förekomma samtidigt med en hinnsäck, vilket är en omöjlighet. I kapitlet om kvinnlig omskärelse påpekas korrekt att bruket inte har en religiös betydelse. För att leda detta i bevis hävdas att sedvänjan förekommer även bland judiska och kristna grupper. Tyvärr bidrar kommentaren till den förvirring som redan råder när det gäller manlig omskärelse bland judar. I den händelse kvinnlig omskärelse verkligen ägt rum bland dessa grupper så rör det sig om befolkningar som levt avskilt från resten av världen under flera tusen år.

Detta är en mycket bra lärobok som på ett informativt och enkelt sätt speglar svensk gynekologisk praxis. Den kommer snabbt att bli oumbärlig inte bara för läkarstudenter utan för alla som i sin vårdande gärning behöver gynekologisk kunskap. Själv har jag lärt mig massor.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society