2010-08-10 nummer 32 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
LEDARE

Obligatorisk granskning av AT


Lena Ekelius, ledamot i Läkarförbundets central­styrelse, ord­förande i Sylf

»Extern granskning medför att de utbildande enheterna håller hög kvalitet.«

O Många unga läkare tävlade i våras om de åtråvärda AT-platserna. Några hade nyss avslutat studierna, andra hade vikarierat för att öka sina chanser att få AT. Vissa väntade att söka, då bristen på AT-platser tvingat fram ett system där chansen att få AT direkt efter examen är liten.

Vägen till specialist är lång. Varje enskild del av kompetensutvecklingen från nyantagen läkarstudent till färdig specialistläkare måste hålla en hög utbildnings- och tjänstgöringskvalitet så att läkaren har goda möjligheter att tillgodogöra sig kunskap.

I de nya föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2008:17) om läkarnas specialiseringstjänstgöring finns krav på att vårdgivaren ska ha dokumenterade rutiner för hur verksamheter med specialiseringstjänstgöring regelbundet ska granskas genom externa inspektioner.

Sveriges läkarförbunds och Svenska Läkaresällskapets stiftelse för utbildningskvalitet (SPUR) anordnar inspektioner för att kartlägga både allmäntjänstgöringens och specialiseringstjänstgöringens struktur och process.

Extern granskning medför att de utbildande enheterna håller hög kvalitet. Det gagnar den enskilda läkaren och bidrar till patientsäkerheten. Även universitet som bedriver läkarutbildning omgärdas av ett omfattande regelverk som måste följas för att få utbilda läkare.

Det är därför svårt att förstå att verksamheter med allmäntjänstgöring inte har samma krav att se till och kunna uppvisa hög utbildningskvalitet. I dag kan dessa verksamheter på eget initiativ granskas genom AT-SPUR. Statistiken visar dock att det enbart är en bråkdel av Sveriges AT-orter som granskas externt.

Kanske är det de verksamheter som främst behöver granskning som i dag inte prioriterar det. Incitamentet för granskning av en verksamhet som har lätt att attrahera AT-läkare torde vara lågt.

Genom att erbjuda goda villkor och hög utbildningskvalitet kan verksamheter konkurrera om ST-läkare. AT skiljer sig från ST. Den enskilde läkaren måste genomgå AT, och då AT-tjänsterna är begränsade i antal kan läkare bli tvungna att acceptera en AT-tjänst som har undermålig kvalitet för att snabbare bli legitimerade och kunna påbörja ST.

Obligatorisk extern granskning av AT skulle kunna underlätta situationen och borga för en allmäntjänstgöring av hög kvalitet. Läkare skulle veta att deras AT håller måttet och arbetsgivare skulle bli tvungna att vidta åtgärder som skulle förbättra situationen avsevärt för landstingets eller regionens alla AT-läkare.

Det är dags att utreda frågan om obligatorisk extern granskning av verksamheter med allmäntjänstgöring.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society