2010-08-31 nummer 35 - - skriv ut
PATIENTSÄKERHET

Erinran för AT-läkare upphävs


Sara Gunnarsdotter

En AT-läkare tilldelades förra hösten en erinran från HSAN sedan hon satt in ibuprofen till en warfarinbehandlad patient. Nu har förvaltningsrätten upphävt disciplinpåföljden trots att man anser att patienten blev felbehandlad. (Mål nr 16145-10)

O Läkartidningen refererade i höstas fallet med en 93-årig man som handlades av en AT-läkare på akutmottagningen sedan han sökt för svår smärta i nacken (LT 44/2009, sidan 2858). Patienten behandlades med warfarin. Smärtan bedömdes efter utredning som en oklar nackspärr, och efter att ha konsulterat bakjouren satte AT-läkaren in kodein–paracetamol och ibuprofen. Patienten skrevs ut.

Efter några dagar började han kräkas och fick diarré, dessutom uppstod, enligt anmälan till HSAN, spontanblödningar på armar och rygg. INR låg på 6,0. I kommunikationen med Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd skrev AT-läkaren att hon och bakjouren var väl medvetna om riskerna med behandlingen men påpekar också att det fanns ett INR-prov inplanerat redan om fyra dagar.

Trots att AT-läkaren förstås var under utbildning och trots att hon konsulterat sin bakjour valde HSAN att tilldela henne en erinran. HSAN anser att även om ordinationen var förankrad hos bakjouren är det AT-läkaren själv som ansvarar för hur hon fullgör sina arbetsuppgifter.

AT-läkaren överklagade till förvaltningsrätten i Stockholm och fick stöd av Socialstyrelsen, som visserligen anser att patienten inte fått omsorgsfull och sakkunnig vård, men menar att AT-läkaren inte kan ha felbehandlat patienten av oaktsamhet eftersom hon följt bakjourens anvisningar.

AT-läkaren själv påpekar i sitt yrkande att alternativet att ge opioider skulle varit ännu mer riskabelt. Alternativet att i så fall lägga in patienten för övervakning var uteslutet på grund av platsbrist.

Förvaltningsrätten delar Socialstyrelsens uppfattning att det, trots felbehandling, saknas möjlighet att tilldela disciplinpåföljd för en läkare under utbildning som följt bakjourens anvisningar.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society