2010-09-14 nummer 37 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
KLINIK OCH VETENSKAP

Behandling av bröstvårtesvamp ­hos ammande kvinnor


Marine Andersson, informations­farmaceut/Anders Helldén biträdande överläkare, Karolic (Stockholm), januari 2010

Drugline nr: 23990

Vilket antimykotikum är att föredra vid behandling av Candida-infekterade bröstvårtor hos ammande kvinnor?

O Nystatin har tidigare varit förstahandsmedel, men krämberedningen har slutat tillverkas. De alternativ som frågeställaren är intresserad av är mikonazol (Daktar) och klotrimazol (Canesten).

Lokal behandling med både klotrimazol och mikonazol på andra kroppsdelar än brösten anses säker i samband med ­amning, då endast en liten andel absorberas och mängden i bröstmjölk bedöms som minimal [1, 2]. Vid behandling av bröstvårtor är dock barnets exponering mer beroende av den mängd det kan få i sig direkt från moderns hud än den mängd som återfinns i bröstmjölken. För att minska barnets upptag rekommenderas generellt att krämen appliceras direkt efter amning [3].

Mikonazol är ett antimykotikum av azoltyp med en oral biotillgänglighet på 25–30 procent. Oral mikonazolgel (25 mg upp till 4 gånger dagligen) har jämförts med nystatin för behandling av oral kandidos hos spädbarn. Kräkningar och diarré rapporterades i mikonazolgruppen, men generellt sett var biverkningsfrekvensen inte högre i mikonazolgruppen än i nystatingruppen [4]. I ytterligare en studie som inkluderade både spädbarn och äldre barn gav mi­konazolgel 50 mg 3 gånger dagligen något fler gastrointestinala biverkningar än nystatin [5].

Daktar (och andra tillgängliga mi­konazolkrämer) innehåller 20 mg mikonazol per gram kräm. Om barnet skulle få i sig 0,5 gram kräm (vilket ­sannolikt är största tänkbara mängd) motsvarar det 10 mg mikonazol, vilket är lägre än de doser som givits till spädbarn i ovanstående studier.

Klotrimazol är också ett antimykotikum av azoltyp. Den orala biotillgängligheten anses vara låg, men någon exakt siffra har inte hittats i litteraturen [6]. En studie finns publicerad där klotrimazol 100 mg/kg givits för behandling av oral kandidos hos nyfödda [7]. Barnets maximala dos beräknas till 5 mg, med samma approximering som för mikonazol här ovan.

Det kan vara värt att notera att om antimykotika ges i kombination med ­hydrokortison kan barnets intag teoretiskt motsvara 2 mg hydrokortison [8], vilket hos ett litet barn motsvarar den rekommenderade dosen vid behandling av Mb Addison. Långtidsbehandling med kräm innehållande hydrokortison kan därför inte rekommenderas.

Sammanfattningsvis kan både mikon­azol och klotrimazol användas för behandling av svamp på bröstvårtorna. Mikonazol är sannolikt att föredra då det finns mer kliniska data från behandling av spädbarn. Synlig kvarvarande kräm bör torkas bort före nästa amning, särskilt om även hydrokortison ges. Uppmärksamhet på eventuella biverkningar såsom kräkningar och diarré rekommenderas.


Referenser
 1. Daktar (mikonazol). Produktresumé (SPC). Tillgänglig via: http://www.fass.se

(senast uppdaterad 2009-09-02.)

 2. Canesten (klotrimazol). Produktresumé (SPC). Tillgänglig via: http://www.fass.se ­(senast uppdaterad 2008-02-01).

 3. Regionalt vårdprogram. Bröstkomplikationer i samband med amning. Stockholm: Stockholms läns landsting; 2008.

 4. Loramyc (mikonazol). Produktresumé (SPC). Tillgänglig via: http://www.fass.se (senast uppdaterad 2009-08-25).

 5. Hoppe JE. Treatment of oropharyngeal candidiasis and candidal diaper dermatitis in ­neonates and infants: review and reappraisal. Pediatr Infect Dis J. 1997;16(9):885-94.

 6. Sawyer PR, Brogden RN, Pinder RM, Speight TM, Avery. Clotrimazole: a review of its antifungal activity and therapeutic efficacy. Drugs 1975;9(6):424-47.

 7. Cohen M, Harkness RA, Renz M, Farquhar JW. Trials of the use of clotrimazole in the treatment of oral candidiasis in newborn babies. Postgrad Med J. 1974;50(Suppl 1):28-30.

 8. Cortimyk (hydrokortison, mikonazol). Produktresumé (SPC). Tillgänglig via: http://www.fass.se (senast uppdaterad 2006-07-10).
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society