2010-09-14 nummer 37 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
Det finns 4 kommentarer till denna artikel. Läs kommentarer!
AKTUELLT

Bör läkare och patient vara »vän« på Facebook?


Elisabet Ohlin

Bör läkare vara vänner med sina patienter på Facebook? Frågan aktualiseras när allt fler använder Facebook, där mer eller mindre privata angelägenheter snabbt kan delas av många och där gränsen mellan privat och professionellt tenderar att bli otydlig.

O Den norske läkaren Ottar Grimstad ställde nyligen frågan på norska Tidsskriftets blogg, se http://blogg.tidsskriftet.no. Ottar Grimstad är kommunöverläkare och hälsochef i kommunerna Hareid och Ulstein och har 25 års erfarenhet som allmänläkare. Han tittade igenom listan över sina 337 vänner på Facebook. Många av dem var också hans patienter. Var det ett problem?

Idealet att ha en professionell distans till sina patienter är i praktiken omöjligt att upprätthålla på en liten ort, konstaterar han på bloggen. Hälften av dem han sjunger i kör med står också på fastläkarlistan. Att ha kontakt med sina patienter utanför mottagningen kräver att man är medveten om riskerna och de dubbla rollerna, men kontakten är också givande. Det ger bakgrundsinformation och hjälper en att bli en bättre läkare, resonerar han. Därför tycker han inte att det är något problem att en del av hans patienter också är hans Facebook-vänner. Däremot ska man tänka på hur man använder Facebook. Själva patient–läkarrelationen ska hållas utanför Facebook, på samma sätt som den inte hör hemma i pausen under körövningarna eller i affären. Och Facebook är inte rätta platsen för att dela förtrolig information på.

Behövs riktlinjer på området? undrar Ottar Grimstad och hänvisar till en artikel i tidskriften Journal of Medical Ethics, där några förhållningsregler föreslås (se ruta).

I Sverige finns inga sådana etiska riktlinjer.

– Frågan ligger rätt i tiden. Vi behöver göra den analys som man gjort i artikeln: Hur privat kan man vara i förhållande till patienterna? säger Thomas Flodin, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, EAR.

EAR:s och Läkaresällskapets etikdelegations gemensamma etikdag den 9 november har rubriken »Hippokrates på nätet« och ska handla om läkaretiken på Internet, bland annat de sociala mediernas roll och hur man ska förhålla sig till dem som professionell yrkesutövare.

– Men vad man gör som privatperson på Facebook är en annan sak, säger Thomas Flodin.

Själv har Thomas Flodin ingen personlig profil på Face­book. Han har inte heller själv tagit ställning till om han tycker att läkare bör vara vänner med sina patienter på där.

– Svår fråga. Det får man fundera på, och jag har inte funderat färdigt än. Vänbegreppet på Facebook är ett annat än i dagligt tal. Och jag vill inte föregripa diskussionen på etikdagen.

Tycker du att riktlinjerna i artikeln verkar rimliga?

– Det kan möjligen finnas ett behov av riktlinjer, och jag uppfattar artikelns riktlinjer som ett förslag. Att skapa riktlinjer är en process och kräver förankring. Det är en angelägen fråga att ta tag i, eftersom fenomenet har kommit för att stanna.

Var gränserna mellan privat och professionellt bör gå är förstås inte en ny fråga. Det finns ingen tydlig etisk regel att hålla sig till. Senast som Thomas Flodin minns att något sådant diskuterades var i anslutning till dokumentärserien »Kvartersdoktorn«, som sändes i SVT i våras, där en av läkarna gick ut och tog ett glas vin med en patient.

– Det är svårt att reglera sådana relationer. Man får använda lite sunt förnuft och eget gott omdöme. Men en viktig gräns är ju att man inte får utnyttja relationen till sin egen fördel eller vinning, säger Thomas Flodin.

Hälften av ledamöterna i Läkarförbundets centralstyrelse finns på Facebook. Den flitigaste användaren är troligen Lena Ekelius, ordförande i Sveriges yngre läkares förening, Sylf. Hon har närmare 500 vänner.

– Sociala medier är bra för att sprida information och reklam. Min Facebook-sida är ganska arbetsrelaterad och inte så privat. Jag använder den mer som fackligt nätverk, som sajt för att blogga eller sprida vad Sylf eller förbundet gör. Till mina vänner skriver jag hellre mejl och ringer, säger Lena Ekelius.

Förutom de personliga sidorna, som alltså kan vara mer eller mindre utlämnande, både till innehåll och i tillgänglighet, är Facebook också en arena för organisationer, företag och intressegrupperingar.

I Stockholms läkarförening, där Thomas Flodin är ordförande, diskuterar nu styrelsen om Facebook kan vara ett sätt för föreningen att nå ut fackligt.

En vårdcentral som har använt sig av Facebook är Hälsocentralen Sankt Hans i Lund, se <http://www.facebook.com/pages/Lund-Sweden/Halsocentralen-Sankt-Hans/117301484141>. En av hälsocentralens fem läkare är Liv Remitz. Det var hennes idé.

– Vi är en nystartad enhet. Det har varit en strategi att vara synlig där människor finns, och nuförtiden innebär det Internet och bland annat Facebook, säger Liv Remitz.

Hur använder ni det?

– Lite som en anslagstavla, till exempel skrev vi när vi började med resevaccinationer, och när vi har ändringar av öppettider så skriver vi det där.

Hon tycker det är svårt att säga hur mycket det gett. Men under influensatiden hade de stor nytta av sidan.

– Då var det mycket tvära kast, mycket konkret information som ändrades snabbt.

Patienter och andra kan »gilla« sidan, i skrivande stund gör 153 personer det. De får då meddelanden när hälsocentralen lägger upp något på sidan. På hälsocentralens sida syns deras namn och profilbild och kommentarer som de skriver där. Liv Remitz tycker inte det är ett problem att patienterna exponeras.

– Nej, för det första väljer patienten helt själv om de vill exponera sig genom att bli »vän« med oss. Majoriteten av befolkningen har någon form av kontakt med primärvården till och från. Det upplevs nog inte stigmatiserande att exponera vilken primärvårdsmottagning man tillhör. Jag tror däremot inte det skulle vara så lämpligt om till exempel en psykosmottagning bjuder in till en Facebook-sida.

Det har inte ställts några medicinska frågor på sidan, säger hon. Hon minns att någon ställde en fråga om varför hälsocentralen inte kunde hjälpa till med en viss sak. Personen hade gått till fel mottagning.

Svarade ni då?

– Ja, men då hade ju den personen lämnat ut sig. Hon fick nog svaret »Kom förbi på rätt adress, så löser vi det här«.

Liv Remitz tycker att det ska bli spännande att följa utvecklingen i de sociala medierna.

– För den yngre generationen är Facebook och andra sociala medier en självklarhet, men för sjukvården är det verkligen ingen självklarhet. Vi är bundna av sekretessregler och lagstiftning som är till för att skydda den enskilde men som kan upplevas som stelbenta och byråkratiska. Jag tror att många unga människor har en helt annan syn på vilka uppgifter de vill lämnar ut om sig själva.

Hälsocentralen har också en blogg, <http://sankthans.wordpress.com/>.

– Ja, det var ett väldigt informationssug när vi startade hösten 2009, och Internet var enda sättet att få ut information innan vi var etablerade med mottagningslokal och telefon. Bloggen blir ett sätt att vara synlig mot allmänheten för oss som arbetar i en kundvalsmodell.

Råd till läkare från »Journal of Medical Ethics«

Läkare bör under inga omständigheter bjuda in patienter till vänskap på Facebook och liknande nätverk, enligt artikeln i Journal of Medical Ethics. Riskerna med att läkare och patienter umgås i sociala nätverk är i de flesta fall större än fördelarna, påstår författarna. De föreslår följande riktlinjer för läkare i sociala medier:
• Undvik dubbla roller genom att inte genast acceptera en vänförfrågan från en patient. Om patienten kan ta illa upp av att man avböjer och den terapeutiska relationen kan påverkas, förklara för patienten ansikte mot ansikte varför det kan vara problematiskt och oetiskt med dubbla roller.
• Respektera patienters privata sfär genom att varsamt hantera uppgifter om dem som kan dyka upp i sociala medier. Sådan information ska inte journalföras utan patientens kännedom.
• Var återhållsam med personlig information om dig själv i sociala medier.
• Sätt dig in i sekretessinställningarna för att kontrollera vem som kommer åt din profil. Var restriktiv i dina inställningar. Lita inte på att de är säkra. Tänk på att information kan missbrukas. Förutsätt inte att sociala forum används endast för sociala ändamål.
Guseh JS 2nd, et al. Medical professionalism in the age of online social networking. J Med Ethics, 2009;35:584-6.

Kristian Samuelsson, 33 år, AT-läkare i Kungälv:

Har du någon patient bland dina Facebook-vänner?
– Nej.
Bör läkare vara vänner med sina patienter på Facebook?
– Nej, jag tycker att Facebook är privat medan arbetet är professionellt, och man ska ha de delarna separat. De flesta använder Facebook för privata ändamål. Även om man använder Facebook professionellt anser jag inte att man ska ha sina patienter där. Bland annat för att de då kan se varand­ra.

Elisabeth Månsson Rydén, 54 år, familjeläkare i Ljusdal:

Har du någon patient bland dina Facebook-vänner?
– Ja, tolv stycken.
Bör läkare vara vänner med sina patienter på Facebook?
– Ja, jag ser inga problem med det. Jag var väldigt tveksam när den första frågade mig, men jag skriver inte om privata och känsliga saker på Facebook, och jag är inte ute och kollar på deras sidor. Jag bor i en liten by utanför Ljusdal, och alla vet allt om mig i alla fall.

Pontus Götell, 66 år, flygläkare och pensionerad internmedicinare och gastroenterolog, Nyköping:

Har du någon patient bland dina Facebook-vänner?
– Efter min pension augusti 2009 arbetar jag mest som flygläkare och är vän på Face­book med de flesta av mina kunder. Jag själv är gammal pilot. En flygkapten eller flygstyrman går på medicinska kontroller en gång årligen, och de flesta chattar med mig eller beställer tid via meddelandefunktionen på Facebook.
Bör läkare vara vänner med sina patienter på Facebook?
– Jag skulle inte släppa in en ordinarie patient för då blir man uppäten. Som flygläkare har man per definition friska patienter, så det är skillnad. Det är helt förkastligt att skriva om någons medicinska spörsmål i loggen.

Lena Ekelius, 34 år, ST-läkare i allmänmedicin, Lund, ordförande i Sylf:

Har du någon patient bland dina Facebook-vänner?
– Nej, men vid något enstaka tillfälle har någon av mina vänner råkat komma till min vårdcentral.
Bör läkare vara vänner med sina patienter på Facebook?
– Nej, jag tror det är viktigt att separera sin privatperson från sin professionella roll som läkare och tror det skulle bli svårt att hålla isär rollerna då. Och det kan bli komplicerat om vännerna börjar ställa medicinska frågor.

Liv Remitz, 37 år, specialist i allmänmedicin, Hälsocentralen Sankt Hans, Lund:

Har du någon patient bland dina Facebook-vänner?
– Nej.
Bör läkare vara vänner med sina patienter på Facebook?
– Nej, definitivt inte. Jag har svårt att se hur man kan upprätthålla en professionell roll samtidigt som man är vän på Facebook.


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society