2010-09-29 nummer 40 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
AKTUELLT

Snabbutbildade utlandsläkare klara för AT


Marie Närlid

Tre av fyra läkare godkänns i den snabbutbildning för tredjelandläkare som på initiativ av regeringen startades på försök i fjol. Den första kullen snabbutbildade söker nu AT-tjänst.

O Av de 46 läkare med examen från länder utanför EU som för ett år sedan började en ny kompletteringsutbildning för att få svensk legitimation, är 34 hittills färdiga för AT-tjänstgöring. Det uppger nyhetsbyrån Siren.

Söktrycket inför en andra omgång av den ettåriga kompletteringsutbildningen har ökat:

– Om det finns behov av att utöka antalet platser är vi beredda att finansiera det, begränsningen är vad som är praktiskt möjligt för lärosätena, säger Peter Honeth, statssekreterare på Utbildningsdepartementet, till nyhetsbyrån Siren.

Det var våren 2009 som regeringen förmådde universitet och högskolorna i Göteborg, Linköping och Stockholm att starta en kompletteringsutbildning för läkare från länder utanför EU/EES under samordning av Karolinska institutet i Solna. Syftet med snabbutbildningen av de utländska läkarna är att förse läkarna med kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna göra AT och därefter få svensk läkarlegitimation (se LT nr 17/2009, sidan 1162).

Regeringen, som skjutit till pengar för utbildningsplatserna, efterfrågade initialt 70–100 platser per läsår, men intresset från högskolorna och universiteten att ge utbildningen visade sig vara begränsat.

Reaktionerna var blandade även vid de lärosäten som tagit på sig uppdraget:

– Vi menar att det är orimligt att fatta beslut om kompletterande utbildning utan att först ha gjort en ordentlig validering av sökandes kunskaper och färdigheter, sade bland andra Johan Pontén, docent i anestesiologi och intensivvård och lektor på läkarutbildningen vid Sahlgrenska akademin, till Läkartidningen i april i fjol.

Vid Hälsoakademin i Linköping, som utbildat utländska läkare sedan 2001 men som generellt har ett lägre söktryck, var mottagandet mer positivt. Från både Göteborg och Linköping restes dock frågor som varför man begränsar utbildningsplatserna till tredjelandläkare. Många EU-läkare är i behov av en motsvarande snabbkurs.

Liknande kurser har funnits även tidigare. Men då har läkarstudenterna avkrävts att göra Socialstyrelsens kunskapsprov innan de fick påbörja AT-tjänstgöring. Sedan förra läsåret har högskolorna egen examinationsrätt.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society