2010-12-13 nummer 50 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
AKTUELLT

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2010

Sylf emot höjd medlemsavgift


Elisabet Ohlin

Medlemsavgiften i Läkarförbundet höjs med 10 kr i månaden för fullbetalande medlemmar. Det beslutade fullmäktige trots protester från yngreläkarna.

O I utskottsbehandlingen av budgeten tog flera talare upp behovet att rekrytera nya medlemmar till förbundet. Anslutningsgraden sjunker. Att medlemsavgiften är låg jämfört med andra nordiska länder eller jämfört med andra yrkesgruppers spelar ingen roll då. Avgiften borde hållas nere.

– Yngre kolleger tycker att medlemsavgiften är hög. Även om höjningen är moderat föreslår vi att medlemsavgiften kvarstår som den är, sa Åsa Bratt, Sylf.

Andra, bland andra Ulla Feuk, Östra Skånes läkarförening, ansåg att man ska avhålla sig från att »knapra på kapitalet« för att finansiera den löpande verksamheten.

Det höll inte Christian Öhrn, Sylf, med om.

– Vad jag förstår finns det 400 miljoner i strejkkassan. Det är inte sannolikt att vi kommer att använda dem.

Det kunde vara värt att avstå från höjningen när ekonomin är god och även att gå minus vissa år, menade Öhrn.

Förbundets fastighets- och finansrörelse beräknas ge ett totalt resultat på 16,7 miljoner.

– Vi går ett antal miljoner plus, bekräftade Johan Ljungberg, CS.

Men både han och Håkan Wittgren, vd för Läkarförbundet, påpekade att det var en osäker siffra. Själva förbundsverksamheten är underfinansierad. Resten, 11 procent eller 9,3 miljoner, ska finansieras av Läkartidningen, men de är inte »kassaskåpssäkra«, enligt Wittgren, på grund av osäkerhet på annonsmarknaden.

Nya medlemsavgifter:

• Fullbetalande medlem: 2 844 kr/år (efter höjning med 10 kr/mån)
• Pensionärsmedlem: 816 kr/år (efter höjning med 5 kr/mån)
• Medlemmar som tillhör MSF: 60 kr/år (oförändrad)
• Medlemmar under kompletteringsutbildning: 250 kr/år (nytt)Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society