2011-02-28 nummer 10 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
Det finns 4 kommentarer till denna artikel. Läs kommentarer!
AKTUELLT

Norge avskaffar AT


Michael Lövtrup

Norge avskaffar sin turnus, motsvarigheten till AT. Läkare ska bli legitimerade efter sex års grundstudier, som i resten av Europa. Det skriver Aftenposten.no.
Uppdaterad 2011-03-03 kl 14.30.

O Norge är tillsammans med Sverige ett av få länder i Europa med krav på allmäntjänstgöring före läkarlegitimationen. Samtidigt tvingar EU:s direktiv om yrkeskvalifikationer såväl Norge som Sverige att erkänna läkarlegitimationer från länder utan sådan tjänstgöring, så länge grundutbildningen är minst sex år.

För att harmonisera med övriga Europa och se till att inte norska läkarstudenter diskrimineras på den gemensamma arbetsmarknaden vill den norska hälsoministern Anne-Grete Strøm-Erichsen avskaffa turnussystemet. Norska studenter ska få sin legitimation efter sex års grundutbildning med praktik. I stället för turnus ska alla nylegitimerade läkare först anställas på särskilda nybörjartjänster innan de får börja arbeta självständigt.

Hälsoministern vill att det nya systemet ska börja gälla redan nästa år, även om hon tror att övergångsregler kommer att behövas på många ställen.

Norska Legeforeningen är nöjd med förslaget, som man menar gör att läkare snabbare kommer ut i arbete. Man ser också positivt på nybörjartjänsterna, som innebär att alla som börjar sin specialisering kommer att ha samma tjänstgöring i botten, oavsett om man är utbildad i Norge eller utomlands.

»Förslaget innebär en nödvändig harmonisering av regelverket i förhållande till resten av Europa«, säger norska Legeforeningens ordförande Torunn Janbu i en kommentar på Legeforeningen.no.

I Sverige förbereder Utbildningsdepartementet en utredning om läkarutbildningen inklusive AT, se Läkarutbildning och AT kan ses över. Syftet med utredningen skulle bland annat vara att se hur harmoniseringen med övriga EU kan bli bättre.

Läkarförbundets ordförande Marie Wedin säger att man på förbundet är klar över att den svenska läkarutbildningen behöver anpassas till övriga EU, men att Läkarförbundet inte har tagit ställning till vilken linje man vill driva i AT-frågan. Den norska lösningen anser hon dock vara en »fullt tänkbar« lösning, som bevarar det som är kärnan i dagens AT.

– Det viktiga är att det är första delen av yrkeslivet, där man arbetar under ansvar och får betalt, och inte sista delen av universitetsutbildningen, säger Marie Wedin, som också ser en fördel med en gemensam modell i de skandinaviska länderna.

– Det gör det lättare för våra studenter att söka jobb i de andra länderna.

Läs artikeln på aftenposten.no:

Avvikler turnustjenesten


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society