2011-04-05 nummer 14 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
KLINIK OCH VETENSKAP

Kliande noduli efter Havrix-vaccinationFrågan gäller en väsentligen frisk kvinna i 50-årsåldern som vaccinerats med ­Havrix-vaccin. Några veckor efter vaccinationen utvecklade patienten ett flertal millimeterstora knölar under huden och klåda kring injektionsstället på vänster överarm. Besvären har återkommit vid ett flertal tillfällen och varat några dagar.

Svar: Karin C Söderberg/Ylva Böttiger, ­Karolic (Stockholm), augusti 2010

Drugline nr: 24096


Kan kvarstående kliande noduli vara en biverkan till Havrix-vaccination?

O Havrix är ett hepatit A-vaccin som innehåller inaktiverat hepatit A-virus, adsorberat till aluminiumhydroxid [1]. Utslag och klåda är kända hudbiverkningar, enligt tillverkaren, som dock inte anger under vilken tid efter en vaccination som de kan uppstå [1]. I den svenska biverkningsdatabasen finns tolv fall av klåda och sju fall av noduli rapporterade för hepatit A-vaccin [2]. De flesta rapporterna avser reaktioner i samband med vaccination. I fem fall uppträdde kvarstående, kliande noduli mellan tre veckor och sex månader ­efter vaccination.

Hos 645 av 76 000 barn sågs kvarstående, kliande noduli i området där olika aluminiuminnehållande vacciner givits. Tiden mellan vaccination och symtomdebut varierade från två veckor upp till fem år, med en mediantid på tre månader. 75 procent hade fortfarande symtom efter ett halvt till nio år. Överkänslighet mot aluminium, mätt som ett positivt epikutantest, sågs i 77 procent av fallen men bara hos 8 procent av deras asymtomatiska syskon [3].

I en annan studie rapporterades tio fall av kvarstående, kliande noduli sex månader efter vaccination av 25 000 tioåringar med aluminiuminnehållande vaccin. Nio av ­barnen genomgick epikutantest, och samtliga var ­negativa [4].

Hyposensibilisering med aluminiuminnehållande allergenberedningar har också rapporterats kunna ge kliande noduli. I en observationsstudie noterades kvarstående noduli hos 13 av 202 barn ett till tre år efter genomgången hyposensibilisering. Noduli studerades histologiskt hos sex av barnen med särskilt långdragna förändringar. Hos fem av dessa sågs aluminiumkristaller i vävnaden, och fyra hade också ett positivt epikutantest för aluminium [5].

Det har även publicerats ett flertal fallrapporter om kvarstående, kliande noduli efter att aluminuminnehållande vacciner eller allergenberedningar ­givits [6-15]. I ett av fallen dröjde det åtta år tills symtom uppträdde, i de ­övriga fallen varierade tiden till noduli mellan några dagar och 22 månader.

Sammanfattningsvis är det troligt att noduli i det aktuella fallet är en biverkan av Havrix-vaccination. Ett flertal fall av kvarstående kliande noduli har beskrivits i litteraturen. Ett epikutantest kan utföras för att utreda eventuell överkänslighet mot aluminium. Om så är fallet bör, om möjligt, aluminiuminnehållande vacciner undvikas fram­över.


Referenser
1. Havrix. Fass.se. [Citerat 2010-08-11]. http://www.fass.se

2. Läkemedelsverkets biverkningsregister. Swedis. [Citerat 2010-08-11]. http://sweweb.mpa.se/swedisii/

3. Bergfors E, Trollfors B, Inerot A. Unexpectedly high incidence of persistent itching nodules and delayed hypersensitivity to aluminium in children after the use of adsorbed vaccines from a single manufacturer. Vaccine. 2003;22:64-9.

4. Netterlid E, Bruze M, Hindsen M, Isaksson M, Olin P. Persistent itching nodules after the fourth dose of diphtheria-tetanus toxoid vac-cines without evidence of delayed hypersensitiv-ity to aluminium. Vaccine. 2004;22:3698-706.

5. Frost L, Johansen P, Pedersen S, Veien N, Ostergaard PA, Nielsen MH. Persistent subcutaneous nodules in children hyposensitized with alu-minium-containing allergen extracts. Allergy. 1985;40:368-72.

6. Bergfors E, Björkelund C, Trollfors B. Nineteen cases of persistent pruritic nodules and contact allergy to aluminium after injection of commonly used aluminium-adsorbed vaccines. Eur J Pediatr. 2005;164:691-7.

7. Avcin S, Jazbec J, Jancar J. Subcutaneous nodule after vaccination with an aluminum-containing vaccine. Acta Dermatovenerol Alp Panonica Adriat. 2008;17:182-4.

8. Marsee DK, Williams JM, Velazquez EF. Aluminum granuloma after administration of the quadrivalent human papillomavirus vaccine. Report of a case. Am J Dermatopathol. 2008;30:622-4.

9. Miliauskas JR, Mukherjee T, Dixon B. Postimmunization (vaccination) injection-site reactions. A report of four cases and review of the literature. Am J Surg Pathol. 1993;17:516-24.

10. Frederiksen MS, Tofte H. Immunisation with aluminium-containing vaccine of a child with itching nodule following previous vaccination. Vaccine. 2004;23:1-2.

11. Culora GA, Ramsay AD, Theaker JM. Aluminium and injection site reactions. J Clin Pathol. 1996;49:844-7.

12. Chong H, Brady K, Metze D, Calonje E. Persistent nodules at injection sites (aluminium granuloma) – clinicopathological study of 14 cases with a diverse range of histological reaction patterns. Histopathology. 2006;48:182-8.

13. Vogelbruch M, Nuss B, Korner M, Kapp A, Kiehl P, Bohm W. Aluminium-induced granulomas after inaccurate intradermal hyposensitization injections of aluminium-adsorbed depot preparations. Allergy. 2000;55:883-7.

14. Nagore E, Martinez-Escribano JA, Tato A, Sabater V, Vilata JJ. Subcutaneous nodules following treatment with aluminium-containing allergen extracts. Eur J Dermatol. 2001;11:138-40.

15. Skowron F, Grezard P, Berard F, Balme B, Perrot H. Persistent nodules at sites of hepatitis B vaccination due to aluminium sensitization. Contact Dermatitis. 1998;39:135-6.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society