2011-04-15 nummer 16 - - skriv ut
AKTUELLT

Ledarskap viktigt för ny MSF-ordförande


Maria Persson

Anders Lundberg är ny ordförande i MSF, Medicine studerandes förbund. En stor uppgift för förbundet tycker han är att tänka mer långsiktigt.

O Vem är du?

– Jag är 25 år och läser termin åtta på Karolinska institutet i Stockholm, men kommer från Backe i Ångermanland. Jag har en lång bakgrund inom olika ungdomsorganisationer, bland annat i Förbundet unga forskare, där jag har varit ordförande. På gymnasiet tänkte jag att jag skulle forska inom medicin, men gled över till forskning om organisationer. Ungt ledarskap intresserar mig.

Är du nöjd med din utbildningstid?

– Ja, mycket, men det betyder inte att det inte kan bli bättre. Jag saknar perspektivet att man som student tar ansvar för sina egna studier. Jag tror att det är många färdigutbildade som tänker: kan jag verkligen jobba som läkare? Man tror att bara man suttit och lyssnat så kan man allt, men så är det inte. Det medicinska kan man, men det är så mycket mer, som till exempel ledarskap och förståelse av samhället. I det jobbet kan MSF spela stor roll.

Vad är viktigast för MSF framöver?

– Att tänka mer långsiktigt. MSF är en fantastisk organisation, men jag tycker att tänkandet varit för kortsiktigt. Det behövs större långsiktighet när det gäller viktiga frågor som arbetskvalitet och framtida arbetsmarknad. MSF växer för varje år, vi måste satsa på att bygga ut vår service. Det blir inte bara fler medlemmar, de kommer också från nya generationer som tänker på ett annat sätt. Överhuvudtaget tror jag att både MSF och Läkarförbundet måste övertyga läkarna om varför de ska vara med. Om ett förbund ska få legitimitet måste anslutningsgraden vara hög.


Anders LundbergKommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society