2011-09-09 nummer 37 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
AKTUELLT

AT-rankningen

Fler arbetar ensamjour


Marie Närlid

En av tio sökande till AT-tjänst valde aktivt bort sjukhus/jourcentral där ensamjourer förekommer. Var femte valde aktivt ett sjukhus för att få möjlighet att jourtjänstgöra ensam.

O Andelen ensamjourer ökar. Förra året uppgav 40 procent av de svarande i AT-enkäten att det förekom jourtjänstgöring utan legitimerad kollega tillgänglig. I år har andelen ökat till 55 procent. »Det skiftar dock kraftigt mellan placeringarna«, konstaterar Sylf och pekar på att vanligast är ensamjour inom psykiatrin.

Över hälften (53 procent) av de svarande 2011 uppger att ensamjour förekommer inom psykiatriplacering. En knapp tredjedel anger att ensamjour förekommer inom medicin och kirurgi (31 procent respektive 27 procent), medan en femtedel (19 procent) har egen eller annans erfarenhet av att ensamjour förekommer inom allmänmedicin.

Men frågan om ensamjour splittrar. Var fjärde som besvarat Sylf:s AT-enkät anser att ensamjourer sänkt kvaliteten på deras utbildning alternativt att man upplevt ensamjourer som mycket stressande. Fler kvinnor än män signalerar att man inte uppskattar ensamjour.

Var tredje svarande som under utbildningstjänstgöring fått göra ensamjour anser att den erfarenheten har »höjt kvaliteten på deras utbildning« ( – även om man inte själv valt att försätta sig i situationen).

Var femte AT-läkare i enkäten uppger att man valt sjukhus i syfte att få göra ensamjour. Denna senare grupp domineras av män.

Ytterligare en grupp är tämligen neutral till ensamjour – 28 procent av enkätsvaren uppger att ensamjour varken varit positivt eller negativt.

45 procent av AT-läkarna i Sylf:s undersökning har aktivt har valt bort sjukhus där ensamjourer förekommer eller anger att det varit en bidragande faktor vid valet av AT-ort.

Sylfs ordförande Lena Ekelius talar om en kultur i den svenska hälso- och sjukvården, »att man tydligen måste vara väldigt rädd när man lär sig«.

Fick du göra ensamjour under din AT i Växjö?
– Ja, det fick jag. Men vi ser ju från AT-rankningen att det är många som inte gillar ensamjour. Jag kände mig extremt duktig när jag klarat av ett jobbigt jourpass, efter att ha fått göra saker som man känner att man egentligen inte behärskar.

Lena Ekelius anser att äldre kollegors handledning borde uppgraderas och ersättas bättre.

– Jag har full förståelse för att det råder specialistläkarbrist och att det är ett problem för våra äldre kollegor att sova kvar på sjukhuset. Men jag tycker inte detta är en kultur som vi ska upprätthålla i Sverige. I Växjö hade man ett system där man hade en sovande jour på sjukhuset, och det kändes jättebra.

65 procents svarsfrekvens

Sylfs AT-enkät besvarades av 1 361 personer helt eller delvis, vilket ger en svarsfrekvens på 65 procent. Rankningen bygger på de 1 154 svarande som är AT-läkare eller avslutat AT efter 2010.

»Hur upplevde du att jourtjänstgöra utan legitimerad kollega tillgänglig på sjukhuset/jourcentralen?«

»Valde du att göra AT på ett sjukhus där det inte förekommer jourtjänstgöring utan legitimerad kollega tillgänglig på sjukhuset/jourcentralen under någon av placeringarna?«Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society