2011-09-14 nummer 38 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
Det finns 6 kommentarer till denna artikel. Läs kommentarer!
AKTUELLT

Fortsatt utbyggnad av läkarutbildningen


Björn Enström

Med 50 nya platser från 2012 och ytterligare ökning framöver beräknas Sverige ha utbildat 1 800 fler läkare 2025 än 2006. Medicine studerandes förbund varnar för försämrad handledning.

O Sverige måste möta morgondagens behov av sjukvård, hävdar utbildningsminister Jan Björklund. Fler läkare och sjuksköterskor behöver utbildas i Sverige. I regeringens budgetproposition för 2012 finns därför ett förslag om fortsatt utökning av vårdutbildningarna. Nästa år vill man ha 50 nya platser på läkarutbildningen. Och i senare budgetpropositioner ytterligare 250 platser.

Satsningen påbörjades 2006, och med denna och kommande satsningar räknar man med att läkarutbildningen ska ha ökat med 60 procent 2025.

– 2006 hade vi 1 100 studenter som började på läkarutbildningen. I år är det 1 400. Med ytterligare utökningar kommer det att ha utbildats 1 800 fler läkare 2025, säger Eva-Marie Byberg, pressekreterare hos utbildningsminister Jan Björklund.

De nya platserna på läkarutbildningen fördelas till de sju universitet som i dag har läkarutbildning. I propositionen för 2010 delades de nya utbildningsplatserna mellan Uppsala universitet och Linköpings universitet.

Från Läkarförbundets utbildnings- och forskningsdelegation och Medicine studerandes förbund (MSF) tas propositionsförslaget dock inte emot med odelad glädje, även om man tycker att utbyggnaden är bra. Men man ser risker med att studentgrupperna blir så stora att studenterna får mindre handledartid och sämre möjlighet att göra praktiska moment under handledning.

En ännu inte presenterad handledarenkät från MSF visar på ökat missnöje med kliniska placeringar. Bland annat har endast 10 procent av läkarstudenterna haft handledning vid varje placering. I ett pressmeddelande kräver MSF att studenterna måste få möjlighet att prova på praktiska moment och inte bara handledas i stora grupper. Jan Björklund borde »påminna landstingen om deras ansvar för läkarstudenternas kliniska placeringar«, enligt MSF:s ordförande Anders Lundberg.

Läs pressmeddelande från Utbildningsdepartementet:

Kraftfull ökning av vårdutbildningarna


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society