2011-09-20 nummer 38 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
AKTUELLT

»Man är mer produktionsläkare än utbildningsläkare«


Michael Lövtrup

Nästan sex av tio AT-läkare i Jämtland har funderat på att hoppa av läkarbanan på grund av den kliniska arbetsbelastningen, enligt årets AT-enkät från Sylf. »Jag visste att det skulle bli mycket jobb, men jag hade högre förväntningar på utbildnings­innehållet på en del kliniker«, säger AT-läkaren Gunnar Hagqvist i Östersund.

O Högt tempo och långa arbetspass är vardag för många AT-läkare. Så många som tre av tio har någon gång under utbildningstiden funderat på att byta yrke på grund av den kliniska arbetsbelastningen.

Variationen mellan landstingen är dock stor. Ett landsting står i särklass: Jämtland. Här har hela 56 procent någon gång tänkt tanken.

– Det är självklart bekymrande, det handlar om mental hälsa hos unga läkarkollegor. Om de ska orka arbeta en livstid kan inte de här siffrorna hålla i sig, säger Karin Kockum, ordförande för Sylf i Jämtland.

Samtidigt som många AT-läkare i Jämtland funderat på att byta yrke sjunker Östersunds sjukhus i den totala AT-rankningen och andelen AT-läkare som skulle rekommendera orten minskar. Monica Olausson, personalhandläggare på Jämtlands läns landsting, tycker att siffrorna är »lite alarmerande«.

– Jag är lite förvånad över att betyget sjunker. Det är tufft att vara AT-läkare i Jämtland, med mycket eget ansvar. Men det har det alltid varit under de 12 år jag jobbat här.

Vad som kan ligga bakom att så många unga läkare i Jämtland funderar på att hoppa av läkarbanan vill hon inte uttala sig om.

– Vi kommer att analysera vad det beror på, om det brister i arbetsmiljön, i den kliniska utbildningen eller i handledningen. Vi måste diskutera med de ansvariga på klinikerna, eftersom det först och främst är där förändringen måste ske.

AT-läkaren Gunnar Hagqvist, som precis börjat sitt primärvårdsblock på Järpens hälsocentral, bekräftar att AT-läkare i Jämtland har en tuff arbetsbörda. Som exempel hade han under sin kirurgiplacering fyra nattjoursveckor under en åttaveckorsperiod.

– Det varierar mellan kliniker, men den generella stämningen är att man jobbar mycket. Känslan av att det är en produktionstjänst mer än en utbildningstjänst tror jag går igen hos många kolleger.

Karin Kockum delar uppfattningen att utbildning får stå tillbaka för produktion, och tror precis som Gunnar Hagqvist att det kan vara en förklaring till resultatet i Sylf-enkäten.

– Samtidigt som man är villig att jobba hårt finns det brister i undervisning och handledning eftersom det är underbemannat på specialistsidan. Det blir ett ekorrhjul där man jobbar och jobbar och inte får någon belöning.

Monica Olausson ser dock inte bemanningsproblem som en förklaring till att Jämtland sticker ut.

– Det är samma problematik som i alla landsting och inget extremt i Jämtland.

Samtidigt öppnar hon för att man kan behöva se över balansen mellan produktion och utbildning.

– En frågeställning vi kanske får titta på är om studietiden ska vara schemalagd. AT-läkarna vill ha det så, men det ser lite olika ut på klinikerna.

Till skillnad från många kolleger har Gunnar Hagqvist själv inte funderat på att lämna läkarbanan på grund av arbetsbelastningen.

– Men arbetsbelastningen och den sociala situationen har blivit en viktigare faktor när jag ska bestämma vad jag ska göra framöver, efter AT.

Skulle du rekommendera andra att söka AT i Jämtland?

– Man ska inte slentrianmässigt söka till Jämtland, man ska veta vad man ger sig in på. Men med rätt inställning kan det bli bra.


Karin Kockum, ordförande för Sylf i Jämtland.

»Man känner sig inte först och främst som en utbildningsläkare utan som en produktionsläkare«, säger AT-läkaren Gunnar Hagqvist, som precis börjat sitt sista block på Järpens hälsocentral. Foto: Tommy AnderssonKommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society