2011-09-20 nummer 38 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
AKTUELLT

AT

Tuff arbetsmiljö för många AT-läkare


Michael Lövtrup

Sylf:s AT-rankning visar att den psykosociala stressen är hög för många AT-läkare. Den genomsnittliga arbetsveckan uppgår på vissa placeringar till närmare 48 timmar och ensamjourer är vanliga. Tre av tio AT-läkare har funderat på att byta yrke på grund av den kliniska arbetsbelastningen.

O – Det är en siffra arbetsgivarna måste ta på allvar. Jag tror att det beror mycket på att man har en pressad arbetsmiljö med ensamjourer och bristande handledning. Med tanke på att det råder läkarbrist är det allvarligt om så många unga läkare tycker att arbetssituationen är så pressad, säger Lena Ekelius, ordförande för Sylf.

Samtliga tre år som man har ställt frågan har det varit fler kvinnor än män som funderat på att byta yrke, vilket Lena Ekelius tycker är tråkigt. Vad det beror på kan hon däremot inte säga.

– Det är även fler kvinnor som har ne gativa erfarenheter av ensamjourer, vi vet inte om det är samma personer. Men alla ska kunna uppskatta sitt arbete, och vi kommer att titta närmare på detta under de närmaste åren.

I några landsting skiljer sig siffrorna ganska mycket mellan 2010 och 2011. Vet du om det beror på tillfälligheter eller på att man har tagit tag i situationen?

– I Uppsala vet jag att man har jobbat ganska mycket med AT-läkarna och bland annat fått en AT-chef som Sylf i Uppsala är väldigt nöjd med. Men allmänt tror jag att man ska se siffrorna som ett observandum som arbetsgivarna borde försöka se vad de står för.

Ett landsting där det skett en rejäl minskning är Norrbotten, där andelen AT-läkare som säger att de funderat på att byta jobb minskat från 37 procent 2010 till 15 procent 2011.

– Det är inte så att man har gått in och gjort några drastiska förändringar, däremot har man färre AT-läkare på de små sjukhusen. Flera av de små sjukhusen har extrem specialistbrist, därför får AT-läkarna där jobba väldigt mycket och mycket självständigt, säger Maria Joelsson, ordförande för Sylf i Norrbotten.

En annan förklaring tror hon kan vara att man strukturerat upp psykiatriblocken på Sunderbyns sjukhus.

– Man har förbättrat introduktionen och slagit fast självklara saker som att AT-läkarna inte kan ha mottagning om man inte har bak­jour. Man har också satt upp riktlinjer för vad som är AT-läkarnas uppgifter och vad som inte är det.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society