2011-11-11 nummer 46 - - skriv ut
AKTUELLT

Han ska utreda läkarutbildningen


Elisabet Ohlin

Stefan Lindgren, professor i internmedicin i Lund och överläkare vid sektionen för gastroenterologi vid Skånes universitetssjukhus, Malmö, ska utreda vägen till läkarlegitimation.

O Det beslutade regeringen nyligen.

– Ett utmärkt val. Han har goda förutsättningar att göra en bred översyn av en angelägen fråga, säger Eva Engström, ordförande i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsdelegation (UFO), i ett pressmeddelande.

Direktiven för utredningen presenterades i oktober.

Utredaren ska göra en bred översyn av grundutbildningen och AT och föreslå förändringar. Utredaren ska också föreslå en samlad läkarutbildning som är minst sex år inklusive såväl teori som praktik. Men olika alternativ ska belysas. Ett ska vara dagens struktur med separat AT men där utbildningskvaliteten under AT säkrats. I uppdraget ingår även att föreslå hur kompetenskraven för nyutexaminerade läkare ska beskrivas.

I LT nr 44/2011, sidorna 2206-8, svarade Stefan Lindgren så här på frågan »Bör AT vara kvar?«:

– Inte i sin nuvarande form, där man har en annan huvudman än grundutbildningen, där det inte finns någon tillsyn och där man måste vikariera på en högre be­fattning för att få tillträde. Där­emot är det viktigt att möjlighe­ten till fördjupad erfarenhet av sitt yrke under utbildningen blir kvar.

Stefan Lindgren är ordförande i Svenska Läkaresällskapets utbildningsdelegation och har ingått i en gemensam arbetsgrupp inom Läkarförbundet och Läkaresällskapet som arbetat med frågan om hur vägen till legitimation bör se ut. Gruppen ska lägga fram ett förslag till förbundspolicy i frågan vid UFO:s nästa möte den 16 november.

– Det vi diskuterar mycket är att lägga legitimationstillfället efter fullgjord grundutbildning. Förslaget innebär inte att ta bort nyttan med AT. En tanke är att det ska finnas något som motsvarar AT och som alla nylegitimerade kan göra, säger Eva Engström.

Inför Läkarförbundets fullmäktigemöte den 8–9 december motionerar Sjukhusläkarföreningen om att Läkarförbundets policy ska vara att verka för att AT behålls.

Läs även en intervju med Stefan Lindgren om utredningsuppdraget på Svenska Läkaresällskapets webbplats.


Stefan Lindgren är ordförande i Svenska Läkaresällskapets utbildningsdelegation och har ingått i en gemensam arbetsgrupp inom Läkarförbundet och Läkaresällskapet som arbetat med frågan om hur vägen till legitimation bör se ut.Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society