2011-11-29 nummer 48 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
KLINIK OCH VETENSKAP

Remiss till koagulationsmottagning rekommenderas

Tranexamsyra efter hjärtinfarkt


Linda Björkhem Bergman, ST-läkare, med dr

Ylva Böttiger, överläkare, docent, Karolic (Stockholm), augusti 2010.

Drugline nr: 24098

Kan man fortsätta med tranexamsyrabehandling mot riklig mensblödning om patienten haft en hjärtinfarkt och medicinerar med acetylsalicylsyra och klopidogrel?

O Tranexamsyra hämmar omvandlingen av plasminogen till plasmin och motverkar därmed fibrinolys och upplösningen av befintliga tromber men an­­-ses för övrigt inte påverka koagulationsparametrar [1, 2]. Tranexamsyra är kontraindicerat hos patienter med aktiv tromboembolisk sjukdom, vilket främst syftar på patienter med djup ventrombos eller lungemboli [1]. Acetylsalicylsyra och klopidogrel ­påverkar framför allt trombocytaggregation, medan tranexamsyra motverkar plasminets effekter, det vill säga upplösningen av fibrin. Det är därför inte helt givet hur mycket tranexam­syra eventuellt minskar den antiko­agulativa effekten av acetylsalicylsyra och klopidogrel. Det finns heller inga beskrivna interaktionsstudier eller fallrapporter i litteraturen som belyser detta.

I den svenska biverkningsdatabasen Swedis handlar 34 av sammanlagt 67 sambandsbedömda biverkningsrapporter för tranexamsyra om tromboemboliska tillstånd [2]. Bland dessa finns dock inget fall av hjärtinfarkt eller förvärring av ischemisk hjärtsjukdom beskrivet. I vår litteraturgenomgång återfinns två fallrapporter med misstanke om tranexamsyrabehandling som bidragande orsak till hjärtinfarkt.

I det första fallet drabbades en 28-årig väsentligen frisk kvinna av en hjärtinfarkt dagen efter att hon behandlats med hög dos tranexamsyra ­efter en axeloperation [3].

I det andra fallet drabbades en 77-årig kvinna av hjärtinfarkt en vecka ­efter att hon påbörjat tranexamsyra­behandling. Kvinnan behandlades med tranexamsyra på grund av hemoptys i samband med tuberkulos [4].

Enligt koagulationsjouren på Karolinska universitetssjukhuset [6] ska man unvika tranexamsyra vid akut insjuknande i hjärtischemisk sjukdom, vilket även gäller generellt vid både artäriell och venös trombosinsjuknande. Man ska även undvika tranexamsyra vid instabil kranskärlssjukdom. Man kan ­acceptera enstaka doser och kortare ­behandling med tranexamsyra i ett senare skede om patientens kranskärlssjukdom anses vara stabil.

Sammanfattningsvis saknas det uppgifter i litteraturen om någon känd eller beskriven interaktion mellan tranexamsyra och acetylsalicylsyra eller klo­pidogrel. Tranexamsyrabehandling har i två fall rapporterats associerat med hjärtinfarkt, men det finns för övrigt inga uppgifter i litteraturen om förvärrad ischemisk hjärtsjukdom eller hjärtinfarkt vid tranexamsyrabehand­ling. Patienten kan remitteras till koagulationskunnig kollega alternativt till Koagulationsmottagning för vidare bedömning avseende behandling med tranexamsyra.


Referenser
 1. Fass 2010. http://www.fass.se

 3. Swedis biverkningsdatabas. [hämtat 2010-08-18]. http://sweweb.mpa.se/swedisii/

 2. Drugline nr: 22815 (2005).

 4. Sirker A, Malik N, Bellamy M, Laffan MA. Acute myocardial infarction following tranexamic acid use in a low cardiovascular risk setting. Br J Haematol. 2008;141(6):907-8.

 5. Mekontso-Dessap A, Collet JP, Lebrun-Vignes B, Soubrie C, Thomas D, Montalescot G. Acute myocardial infarction after oral tranexamic acid treatment initiation. Int J Cardiol. 2002;83(3):267-8.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society