2011-11-29 nummer 49 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
Det finns 2 kommentarer till denna artikel. Läs kommentarer!
AKTUELLT

40 nya AT-block i Stockholm nästa år


Elisabet Ohlin

Antalet AT-block i Stockholm ökar under nästa år från dagens 160 till 200, enligt landstingets budgetbeslut. Planen är närmast en dubblering fram till 2017.

O – Det är jätteroligt och ett trendbrott. Det här matchar utbildningsvolymen bättre, säger Stockholms läkarförenings ordförande Thomas Flodin.

Stockholms läkarförening har tillsammans med Sveriges yngre läkares förening och Medicine studerandes förbund en längre tid arbetat för att få fler AT-block i Stockholm, där väntetiden till AT är lång. Nu har man fått gehör hos personalcheferna på de stora arbetsplatserna i länet.

Maria Englund, personaldirektör i Stockholms läns landsting:

– Vi har sett över behoven av AT på nationell nivå tillsammans med Sveriges Kommuner och landsting, och vi har ett behov av att utöka antalet AT-tjänster.

Maria Englund påpekar att det är en ambition att öka antalet platser med 40 nästa år. Medel finns avsatta i budgeten. Men en ytterligare förutsättning är att utökningen också fungerar i praktiken för verksamheterna.

För åren därefter finns inga beslut, men den fortsatta planen är att antalet AT-block ska fortsätta växa med ytterligare 20 varje år fram till utgången av år 2017, då antalet ska ha ökat från dagens 160 till 300.

– Det är en plan. Sedan får vi se om budgeten kan följa planen, säger Maria Englund.

Thomas Flodin säger att han hoppas att utökningen kan följas av en höjd utbildningskvalitet.

Läkarföreningen tror inte att utökningen i Stockholm kan försvåra för mindre orter i landet att rekrytera AT-läkare.

– Nej, de som stått i kö länge i Stockholm har gjort det aktiva valet att inte åka ut i landet, säger Gunnar Berglund, andre vice ordförande i Stockholms läkarförening.

Om det ändå skulle påverka, så kan det leda till en kvalitetsförbättring, tror han.

– Om till exempel Kiruna vill ha AT-läkare får de höja utbildningskvaliteten, säger Gunnar Berglund.x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society