2011-12-19 nummer 1 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
AKTUELLT

Förslag: Minst 5 års läkarutbildning


Michael Lövtrup

Efter att länge ha klagat på att den svenska 5,5-åriga läkarutbildningen är för kort gör EU-kommissionen helt om och vill nu i stället sänka kravet till fem år. Beskedet kommer bara ett par månader efter att regeringen beslutat att utreda en sexårig läkarutbildning.
Uppdaterad 2011-12-20.

O EU-kommissionen har under flera års tid anmärkt på att den svenska läkarutbildningen inte lever upp till den sexårsgräns som anges i EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv, trots att utbildningen med bred marginal lever upp till det alternativa kravet på minst 5 500 undervisningstimmar.

Att Sverige inte lever upp till EU-kraven för medicinsk grundutbildning angavs som ett av skälen när regeringen för en tid sedan beslutade att låta se över läkarutbildningen med inriktningen att utbildningen i framtiden ska vara sexårig, se Efterlyses: En samlad och tydlig läkarutbildning.

Men när EU-kommissionen på måndagen den 19 december lämnade sitt förslag till reviderat direktiv har minimikravet oväntat sänkts till fem år, samtidigt som kravet på antalet undervisningstimmar görs obligatoriskt. 


För Heidi Stensmyren, andre vice ordförande i Läkarförbundet och ordförande i den grupp som tagit fram ett förslag till utbildningspolicy för Läkarförbundet, kom beskedet som en överraskning.


– Jag studsade till. Det ska bli väldigt intressant att se vad staten och utredaren säger. De måste ta med det i betraktningen och fundera igenom vad det betyder.


Enligt Elin Boberg, pressekreterare hos utbildningsminister Jan Björklund, får beskedet från EU-kommissionen inga omedelbara konsekvenser för den pågående översynen av läkarutbildningen.

– Vi är inte förvånade, vi bevakar ju frågan på EU-nivå. Men inget är beslutat, och därför finns ingen anledning att ändra i direktiven. Men vi har löpande kontakt med utredaren.

Även i förbundets utbildnings- och forskningsdelegations, UFO:s, policyarbete har sexårskravet varit ett av ingångsvärdena, och frågan är vad dagens besked får för konsekvenser för det arbetet.


– Jag tror att UFO måste titta på det, för det kommer ganska snart att komma förslag från utredaren, säger Heidi Stensmyren.


Att det kan komma att räcka med fem års utbildning påverkar även diskussionen om vad som ska hända med AT, eftersom det är den förlängda grundutbildningen som gjort behovet av att reformera AT akut. Heidi Stensmyren anser dock att AT-frågan ändå behöver ses över.


– Problemet kvarstår att de som kommer hit färdiglegitimerade och inte har gjort AT i sitt utbildningsland inte får göra det i Sverige. Där måste vi få till ett system som är likvärdigt, så att de får möjlighet till en introduktion på den svenska arbetsmarknaden.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society