2012-03-26 nummer 13 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
AKTUELLT

Isabella Kongstad ny ordförande för MSF


Björn Enström

Isabella Kongstad, student på tredje terminen i Örebro, valdes på Medicine studerandes förbunds fullmäktigemöte till ny ordförande. Hon efterträder därmed Anders Lundberg.

O 25-åriga Isabella Kongstad går nu tredje terminen på läkarutbildningen i Örebro, vilket innebär att hon är från skolans första kull. Hon har suttit som ledamot i den lokala MSF-styrelsen i ett år och har på den tiden gjort ett så tydligt intryck på valberedningen att hon väljs direkt till högsta posten i centralstyrelsen.

– Jag var med från början och byggde upp MSF Örebro. Vi har en 70-procentig anslutningsgrad, och vi har fått rätt att delta i Örebro läkarförenings möten med en röst. Det har varit väldigt roligt och styrelsearbetet har gått bra. Jag har också suttit med i den nationella styrelsen, där jag hoppas att jag gjort ett bra jobb.

Deltagande på olika nivåer tycker Isabella Kongstad är viktigt.

– MSF ska synas, höras och bli tillfrågade på alla ställen där läkarnas utbildning diskuteras. »Utredning om läkarutbildning«, som regeringen tillsatte förra året, ledd av Stefan Lindgren, blir väldigt viktig att övervaka från MSF:s håll.

Den nya ordföranden har tre prioriteringar för det kommande året:

– Att utredningen på Utbildningsdepartementet bevakas, att stärka MSF:s varumärke genom att vara politiskt aktiva, samt att fortsatt ha en god relation med MSF Utland.

MSF har ökat starkt i medlemsantal de senaste åren, främst genom MSF Utland.

— Det är viktigt att studenter som läser utomlands har en gemensam punkt att samlas kring. Där spelar vi en stor roll. Och även för studenterna när de kommer hem, och för utländska studenter som pluggar i Sverige.

Valberedningens motivering:

»Med lysande prestationer, lovord från alla tillfrågade och erfarenhet från styrelsearbetet 2011/2012 är valberedningen mycket stolta över att få föreslå Isabella till ordförande för MSF 2012/2013.«

Isabella Kongstad föddes 1986 i Lund. Skidåkning, snowboard, klippklättring och fjällvandring är populära fritidsaktiviteter. Före medicinstudierna utbildade hon sig till fjällguide, en verksamhet som lett henne till flera udda platser på jorden, bl a en bergstopp i Chile.Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society