2012-04-24 nummer 17 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
SIGNERAT

Socialstyrelsen skjuter sig i foten - två gånger

O Åldersdiskriminering kan definieras som negativ särbehandling på grund av ålder. Den här typen av diskriminering har varit i fokus för en livlig diskussion de senaste åren. År 2010 presenterades betänkandet »Ett utökat skydd mot åldersdiskriminering« (SOU 2010:60). Utredningens slutsats är att ålder bör få samma grundskydd som övriga diskrimineringsgrunder i diskrimineringslagen, till exempel kön, etnisk tillhörighet och sexuell läggning.

Ett förbud mot diskriminering som har samband med ålder bör enligt utredningen införas på följande samhällsområden: varor, tjänster och bostäder, allmän sammankomst och offentlig tillställning, hälso- och sjukvården, socialtjänsten, socialförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen, studiestöd och offentlig anställning.

Efter att remissomgången avslutats i december 2010 har ett lagstiftningsförslag tagits fram. Förhoppningsvis kommer förslaget att presenteras för riksdagen under detta år.

Hur agerar då statliga myndigheter när det gäller diskriminering på grund av ålder? Socialstyrelsen har som bekant ett tillsynsansvar för hälso- och sjukvården. I sitt tillsynsarbete har myndigheten uppmärksammat att vissa läkare överförskriver narkotiska läkemedel.

Vidare har Socialstyrelsen i sin kartläggning kommit fram till att överförskrivare »ofta återfinns bland äldre, ensampraktiserande och privat verksamma läkare« (»Överförskrivning av narkotiska läkemedel – En granskning i tre tillsynsregioner 2011«).

Via olika medier har det här budskapet fått stor spridning. Om man bemödar sig att läsa den utredning som ligger till grund för dessa svepande beskrivningar blir man förvånad över slutsatserna.

Socialstyrelsen avsåg att granska 60 ärenden som myndigheten hanterat mellan 2007 och2010, men lyckades inte finna fler än 47 ärenden. Av dessa var 6 läkare under 45 år, 29 läkare mellan 45 och 64 år och 12 läkare över 65 år. Knappast siffror som tillåter slutsatsen att överförskrivning är kopplad till ålder.

Rapportförfattarna frågade personal på 15 beroendemottagningar om deras uppfattning om »överförskrivarnas« anställningsform. På åtta mottagningar ansågs det inte finnas någon skillnad mellan offentlig och privat vård. På fyra mottagningar ansågs att det var vanligare i privat vård och på tre att det var vanligare i offentlig vård.

Av detta går det rimligen inte att dra slutsatsen att överförskrivning är ett problem i framför allt privat verksamhet.

Överförskrivning av narkotiska läkemedel är ett problem som bör uppmärksammas och beivras när det förekommer. Stora kostnader för läkemedel och vård kan sparas och mänskligt lidande i missbrukets spår minska.

Åtgärder mot läkare som missbrukar sin förskrivningsrätt är rimliga och nödvändiga. Socialstyrelsen kan utfärda prövotid, dra in förskrivningsrätt och ytterst återkalla legitimationen för dem som på olika sätt missköter sig i sin yrkesutövning.

Vad Socialstyrelsens företrädare nu förordar är dock en generell begränsning av förskrivningsrätten för äldre läkare. Det är en illa underbyggd åtgärd som inte bara missar målet utan också står i strid med kommande lagstiftning om förbud mot åldersdiskriminering.

Även om Socialstyrelsen nu hukar under en storm av kritik mot sättet att sköta sitt uppdrag bör dess företrädare tänka sig för innan de skjuter oskyldiga i sin iver att visa handlingskraft.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society