2012-05-29 nummer 22 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
SIGNERAT

Läkarförbundet är till för alla läkare genom hela karriären

O Läkarförbundet är ett förbund för alla läkare. Styrkan i Läkarförbundet är att vi representerar just alla läkare. Det är viktigt att läkare känner tillhörighet och att det finns möjlighet att påverka förbundets arbete.

Förbundets flexibla och diversifierade struktur med ett tudelat medlemskap i lokalförening och yrkesförening ger goda möjligheter för läkare i alla faser av yrkeslivet att känna sig representerade i förbundet.

Hälso- och Sjukvårdssverige är turbulent till sin struktur, och Läkarförbundet måste anpassa sin organisation till detta. Till årets fullmäktigemöte den 1 juni kommer centralstyrelsen att presentera resultatet av sitt översynsuppdrag från fullmäktigemötet 2010. Vi kommer bland annat att föreslå inrättandet av en ny yrkesförening för industrianställda läkare. Förhoppningen är att förbättra deras möjlighet att påverka och vara mer delaktiga i förbundet.

Läkarförbundets chefsförening har inför den pågående organisationsutredningen föreslagit att de chefer som så önskar ska slippa vara med i en lokalförening. Ett skäl är att man som chef kan uppfatta den lokala läkarföreningen snarare som sin motpart än som sitt fackliga ombud.

Ett annat argument är att vissa arbetsgivare ställer krav på att deras anställda chefer inte ska vara med i fackföreningar av lojalitets- och objektivitetsskäl.

Vi inom centralstyrelsen har funderat över förslaget och kommer inte att föreslå någon förändring i regelverket om chefernas tillhörighet. Vår ståndpunkt är att chefer även fortsättningsvis ska vara anslutna via såväl en lokalförening som en yrkesförening.

Vi accepterar inte att arbetsgivare ställer krav på sina chefer att utträda ur förbundet. Chefer har – som alla andra – rätt att vara med i en fackförening. Arbets­givaren har inte rätt att hindra detta.

Chefer har nytta av att vara med i lokalföreningen. Lokalföreningen har stor nytta av cheferna. Det är bra att fler chefer engagerar sig i lokalföreningarna och kan påverka och få stöd på det sättet. Även sjukvårdens arbetsgivare har nytta av fackligt medvetna och insatta chefer. Kunskaper och kännedom som delas av chef och fackförening är oftast av godo.

Läkarförbundet kan via sina lokala representanter mycket väl axla rollen som motpart till chefen i frågor som årlig lönerevision eller enskilda medlemsärenden. När däremot chefen behöver lönestatistik, löneinformation eller bistånd vad det gäller den egna anställningen är medlemskap i lokalföreningen till god hjälp.

Chefer har dessutom, som alla medlemmar, redan möjlighet att låta sig representeras av förbundet centralt.

Sjukvården är beroende av engagerade och kunniga chefer. För att upprätthålla en sjukvård av hög klass och främja en snabb metod- och kvalitetsutveckling är det av största vikt att läkarna antar chefskap i sjukvården.

Läkarna har med sina medicinska kunskaper särskilt goda förutsättningar att leda den kunskapsintensiva hälso- och sjukvården. Vi inom Läkarförbundet anser att utvecklingen av morgondagens sjukvård vilar på läkarna i stor utsträckning. Därför behövs läkare som chefer på olika nivåer i sjukvården.

Läkarförbundet vill också att det ska vara naturligt och finnas goda möjligheter att kliva in i och ur chefskap. Om chefsuppdraget så tillåter är det därför positivt att chefen behåller viss klinisk verksamhet, forskning eller undervisning. Det kan underlätta återgång till kliniskt arbete efter avslutat chefsuppdrag. Detta talar också för fortsatt medlemskap i en lokal läkarförening och ett frivilligt val av yrkesförening.

Att låta vissa grupper bryta sig ur delar av medlemskapet skulle försvaga snarare än stärka Läkarförbundet. Vi blir starkare av att det är fler medlemmar som verkar på olika nivåer i organisationen. Läkarförbundet är en organisation för alla läkare genom hela karriären.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society