2012-07-17 nummer 29 - - skriv ut
LEDARE

Reserapport från Almedalen

O Att »Almedala« är roligt men ansträngande. Under veckan uttöms gradvis hjärnan medan kroppen fylls på. Till slut liknar man ett bord. Platt upptill men med stadiga ben. För min del har tolv debatter under fyra dagar inneburit 4,5 timmars stående per dag. Stående på samma fläck med öronen öppna och huvudet på skaft. Ingen mat, bara Ramlösa har gjort skallen lätt och tanken luftig. Om kvällen har jag stått ytterligare en timme i Almedalen och lyssnat till partiledarnas retorik och därefter har jag med jämntjocka pelarben stått stadigt placerad under kvällsminglet.

Veckans utbud avspeglade aktuell sjukvårdsdebatt och gav en fingervisning inför höstens agenda.

Patientens delaktighet i sin vård är ett hett sjukvårdsämne. Myndigheten för Vårdanalys presenterade en internationell rapport där läkare i Sverige och Norge uppfattas som sämst på att ge information till patienterna. Anledningen kan kanske vara att vi inte hinner med vårt uppdrag. Det kan också bero på att medborgarna kräver mer och litar mindre på sina läkare än i andra länder. Hur som helst en intressant rapport som pekar i samma riktning som Commonwealth-studien i höstas. Resultaten ger oss en solklar anvisning inför hösten. Vi behöver utforska och träna kommunikation gentemot våra patienter. Vi behöver stärka och bekräfta vår läkarroll.

Stefan Carlssons myndighetsutredning väcker debatt. Han föreslår en tydligare statlig styrning där tolv statliga verk reduceras till fyra. Läkarförbundet är förespråkare för ett större nationellt grepp om hälso- och sjukvården. Det tror vi skulle ge en rättvisare och bättre vård. Förbundet ska med de glasögonen diskutera Carlssons förslag under hösten för att kunna ge en genomtänkt åsikt om vad vi tror kan göra skillnad.

Utvecklingen av det fria valet inom specialistvården är en annan aktuell fråga. Om reformen kommer att minska eller öka patienternas tillgång till specialistvård diskuterades under veckan av reumatolog- och neurologföreningen. I Stockholm kommer, inom kort eller omgående, många sjukhusspecialister att anställas på hel- eller deltid i den öppna vården utanför sjukhusen. Det krävs nya regelverk innan Läkarförbundet kan råda sina medlemmar att bege sig utanför vårt landstingskommunala pensionsavtal. Flera arbetsgivare i separata pensionssystem riskerar att kraftfullt urholka pensionen. Det krävs också ändamålsenliga regler för hur forskning och utbildning ska uppmuntras och ersättas.

Att Sveriges strategi borde vara att satsa på forskning allomvittnades. Regeringens forskningsproposition väntas till hösten och många symposier syftade till att positionera sig inför detta. Läkarförbundet förde fram incitamentens och möjligheternas betydelse för läkares intresse att forska.

Läkarförbundet framförde i flera sammanhang sin förvissning om att nuvarande vårdgaranti måste byggas ut med möjligheter till medicinsk prioritering och patientinflytande. Det är i den diskussionen svårt att förstå att Socialdepartementet inte tar fasta på Socialstyrelsens utredning om att nuvarande vårdgaranti och kömiljard ger undanträngningseffekter. De borde också lyssna på Läkarförbundets undersökning om orättvisor med nuvarande ordning.

Almedalandet var i år bättre och större än någonsin. Omkring 17 000 personer samlades varje dag i Visby och lyssnade till ett utbud av drygt 1 800 evenemang. Det myllrade av kreativitet, vetgirighet och förhoppningar om att kunna förmedla sitt budskap. Andra länder sneglar avundsjukt på vårt inspirerande ö-mingel. I år upprepade Danmark sin egen »Folkefest« i Almedalsanda på Bornholm. En stor delegation från Sydkorea var i Visby för att importera Almedalskonceptet.

Jag är nöjd med Läkarförbundets insatser under veckan. Att i utmärkt konkurrens kunna mer än fylla möteslokalerna är ett gott betyg åt valet av ämnen och upplägg.

Låt oss därmed njuta frukterna av ett annat gott fackligt arbete. Leve sommarsemestern!
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society