2012-08-21 nummer 34 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
SIGNERAT

Döda kroppar på turné väcker många frågor

O Under sommaren utdömdes ett villkorligt fängelsestraff till en i England bosatt svensk som underlåtit att ta hand om sin döda hustru. Hon hade legat kvar i parets exklusiva bostad flera veckor efter att hon avlidit. Mannen erkände brott mot griftefriden.

I Sverige ansågs 1988 två läkare ha brutit mot griftefriden i samband med den så kallade styckmordsrättegången. Brottet var dock preskriberat vid tiden för rättegången, men griftefridsbrottet nämndes i domskälen, som inte gick att överklaga. Vad är då griftefrid?

Enligt Wikipedia kan griftefrid beskrivas som en respektfull behandling av lik eller aska av avliden. Brott mot griftefrid är alltså en respektlös behandling av lik eller aska. Detsamma gäller respektlös behandling av grav, gravplats, urna, kista eller vilorum för avliden.

Att behandla den döda människokroppen med respekt är viktigt i de flesta kulturer. Detta återspeglas i den svenska lagstiftningen kring griftefridsbrott med straff på upp till två års fängelse.

Som läkare har vi sedan anatomiutbildningens dissektioner fått höra om vikten av en respektfull hantering av de döda som donerat sina kroppar till undervisning. Många läkare och andra har därför reagerat på den utställning av inplastade människokroppar som nu kommit till Sverige.

Utställningen Body Worlds bygger på den tyske läkaren Gunther von Hagens’ metod att ersätta den dödes kroppsvätskor med en plastlösning som, efter att ha stabiliserats, bevarar vävnaden, kroppsdelar och hela kroppar. De inplastade liken arrangeras i olika poser, till exempel som löpare, bågskytt, ryttare (inklusive inplastad häst), balettdansös, höjdhoppare med mera.

Utställningen har rönt stort intresse runt om i världen och har sedan den började turnera setts av 34 miljoner besökare. De kroppar som ställs ut har donerats frivilligt för detta ändamål, enligt Body Worlds.

Många besökare säger att de fått en större förståelse för människokroppen och dess funktioner efter ett besök. I vissa undersökningar spårar man också en vilja till livsstilsförändringar för att bevara den fantastiska kroppen bättre.

I många länder har utställningen också varit kontroversiell och ifrågasatts av etiska, juridiska och moraliska skäl.

Finns det då skäl att ifrågasätta en av många uppskattad upplevelse? Ja, vissa frågor återkommer ofta i utställningens spår.

Är inte detta en form av organhandel, även om kropparna doneras och inte köps? Är det inte en form av »freak show«, där sensationsmomentet att se på riktiga lik bidrar till intresset? Är det respektlöst mot de döda och därmed brott mot griftefriden? Body Worlds’ företrädare svarar nekande på alla dessa frågor.

Vi inom Läkarförbundet har offentligt uttryckt kritik mot utställningen och tagit avstånd från denna typ av kommersiell lik-visning. Osäkerheten kring hur kropparna – som ofta kommer från Kina eller Ryssland – har anskaffats är bara en av tveksamheterna.

En fråga som väckts är dock större och ännu svårare att enkelt besvara. Frågan gäller hur vi ska se på rätten att fritt förfoga över vår kropp efter vår död. Sannolikt finns inga lagliga hinder för svenskar att donera sin kropp till Body Worlds.

Kan avlidna kroppar, våra eller våra barns, doneras till kommersiella eller kulturella sammanhang? Kan en död kropp vara del av en konstnärlig installation om det skett med den dödes godkännande?

Ytterst bygger lagstiftningen om griftefrid på vad som anses vara en »respektfull« hantering av den döda. Den svåra frågan är vem som tillåts definiera vad som är respektfullt.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society