2012-09-25 nummer 39 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
KLINIK OCH VETENSKAP

Symtom efter utsättning av quetiapin


Pär Hallberg, klinisk farmakolog ULIC (Uppsala), november 2011

Drugline nr: 24253

Kan patientens reaktion vara symtom efter ­utsättning av Seroquel (quetiapin)?

O En patient som ordinerats quetiapin (Seroquel Depot 300 mg/dag) på indikationen bipolär sjukdom typ 2 glömde ta en tablett. Dagen efter upplevde patienten ilska, irritation, aggressivitet, rädsla och hallucinationer. Något liknande fanns inte tidigare i anamnesen. Efter cirka 12 timmar hade tillståndet förbättrats, men patienten blev ändå illamående med omfattande kräkningar och huvudvärk, och tog då den glömda tabletten. Utredning på akutmottagning med DT hjärna och lumbalpunktion var utan anmärkning. Patienten förbättrades successivt men beskrev en ökad trötthet, påtaglig muntorrhet och irritation i ögonen. Skulle detta kunna vara exempel på utsättningssymtom?

I produktresumén för Seroquel Depot (quetiapin) anges att akuta utsättningssymtom som sömnlöshet, illamående, huvudvärk, diarré, kräkningar, yrsel och irritabilitet har beskrivits efter ­abrupt utsättning av quetiapin [1]. En gradvis utsättning under en period på minst en till två veckor rekommenderas. Det anges vidare att dessa reaktioner minskar signifikant en vecka efter avslutad behandling.

Tre fall av utsättningssymtom efter behandling med quetiapin fanns i litteraturen.

Det första fallet gäller en 36-årig kvinna med bipolär sjukdom typ 2 som behandlades med lamotrigin, klonazepam och quetiapin (100 mg/dag) [2]. När quetiapindosen halverades efter 6 månaders behandling på grund av biverkningar (viktuppgång) blev kvinnan efter 1 dygn illamående och fick yrsel, huvudvärk och ångest. Besvären försvann vid återgång till quetiapin 100 mg/dag.

Det andra fallet gäller en 21-årig kvinna som behandlades med bland annat quetiapin 300 mg/dag mot schizofreni [3]. 36 timmar efter plötslig utsättning av quetiapin uppkom svettningar, förhöjt blodtryck, kräkningar, yrsel, illamående, nervositet, ortostatisk hypotension och takykardi. Symtomen försvann snabbt efter återinsättning av quetiapin.

Det tredje fallet gäller en 65-årig kvinna med schizofreni som behandlades med quetiapin 400 mg/dag [4]. På grund av bristande effekt trappades quetiapin ut under 7 dagar. Två dagar efter att behandlingen med quetiapin hade upphört blev kvinnan illamående och fick kräkningar samt kände oro och yrsel. Sym­tomen försvann efter återinsättning.

Någon beskrivning av hallucinationer som reaktion på plötslig utsättning av quetiapin har inte återfunnits i litteraturen. En tänkbar förklaring till utsättningssymtomen har föreslagits vara uppreglering av bland annat dopaminreceptorer i hjärnan på grund av que­tiapins antidopaminerga effekt [3]. ­Eftersom den antidopaminerga effekten innefattar antiemetisk effekt skulle plötslig utsättning av quetiapin kunna medföra illamående och kräkningar. Baserat på denna teori är det även tänkbart att hallucinationer och psykos skulle kunna uppträda, eftersom överstimulering av dopaminreceptorer, ­exempelvis med medel mot Parkinsons sjukdom, är associerad med sådana ­biverkningar [5].


Referenser
 1. Seroquel Depot (quetiapin). Fass.se. [citerat 25 nov 2011]. http://www.fass.se

 2. Kim DR, Staab JP. Quetiapine discontinuation syndrome. Am J Psychiatry. 2005;162(5):1020.

 3. Thurstone CC, Alahi P. A possible case of quetiapine withdrawal syndrome. J Clin Psychiatry. 2000 Aug;61(8):602-3.

 4. Kohen I, Kremen N. A case report of quetiapine withdrawal syndrome in ageriatric patient. World J Biol Psychiatry. 2009;10(4 Pt 3):985-6.

 5. Madopark (benserazid/levodopa). Fass.se.­ [citerat 25 nov 2011]. http://www.fass.se
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society