2012-11-06 nummer 45 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
DEBATT OCH BREV

Israels läkarförbund:

Israeliska läkare medverkar inte i tortyr


Leonid Eidelman, dr, ordförande, Israeli Medical Association

www.ima.org.il

Översättning: Josef Zorski

O Den rapport som dr Olofsson citerar i sin artikel i Läkartidningen 41/2012 (sidorna 1837-8), »Doctoring the evidence, abandoning the victim«, publicerades i oktober 2011; om det utkommit en senare version har den inte nått oss, och någon sådan omnämns inte heller på PHR:s eller PCATI:s webbplatser. Det är därför oklart varför dr Olofsson presenterar rapporten som ny, något som kastar tvivel över trovärdigheten i resten av hans brev.

Beträffande de påståenden som dr Olofsson för fram vill vi påpeka följande.

Israels läkarförbund ­(Israeli Medical Association, IMA) tar varje tillfälle i akt att informera om och genomdriva förbudet för läkare att delta i förhör och påstådd tortyr, i enlighet med den etiska kod som gäller för läkare i ­Israel.

IMA är ingen utredande instans utan snarare en vägledande organisation, vars klara riktlinjer entydigt förbjuder läkare att delta i tortyr eller »godkänna« påstådd tortyr och kräver att läkare rapporterar varje misstanke om tortyr. Dessutom är, så vitt vi vet, tortyr klart och tydligt inte godkänt och används inte av Israels säkerhetsstyrkor eller i fängelser.

Vid ett möte 2011 med IMA, PHR och hälsoministeriet beslutades att hälsoministeriet skulle tillsätta en kommitté för bevakning av misstänkt tortyr. Läkare skulle därmed kunna rapportera ­direkt till kommittén, som i sin tur skulle kunna vidarebefordra rapporterna för utredning och åtgärder.

Vi tror att grunden för överenskommelsen, som kräver att läkare rapporterar varje misstanke om användning av tortyr, är viktig och grundläggande för att få till stånd ett adekvat bemötande i denna fråga; det är beklagligt att detta inte omnämns i rapporten från PCATI/PHR.

IMA vänder sig i starkaste möjliga ordalag mot alla påståenden om att israeliska

läkare är inblandade i tortyr eller misshandel, och vi kommer att fortsätta att göra allt som står i vår makt, med de möjligheter vi har, att informera läkare om deras skyldigheter att rapportera och agera korrekt i dessa frågor.

*

Debatten är nu avslutad. red
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society