2012-11-20 nummer 47 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
Det finns 1 kommentar till denna artikel. Läs kommentar!
DEBATT OCH BREV

Risk att ADHD-diagnos ställs på fel grund


Harriet Maler

barnläkare, Bromma barn- och ungdomsmottagning; Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm

harriet.maler@yahoo.se

O Antalet barn, ungdomar och vuxna som får ADHD-diagnos har ökat. Prevalensen, som hittills konstant legat på 3–5 procent, tenderar att höjas. Detta kan ha flera orsaker. Skol- och förskolepersonalen är mer vaksam och upptäcker tillståndet tidigare. Det har också skapats fler team som kan utreda och ställa diagnos. En tredje orsak kan vara att dagens skolpolitik oavsiktligt skapar en grogrund för att allt fler får diagnos.

Sedan många år tillbaka har det varit ett axiom att alla barn har samma förutsättningar för att klara en teoretisk utbildning. Detta är inte sant. En viss andel barn har inte de förutsättningarna och kommer till korta redan i grundskolans högstadium.

I de gamla betygskriterierna angavs för betyget »godkänd« att eleven ska ha en viss analytisk förmåga; antagligen gäller det också för de nya betygskriterierna. Samtidigt har praktiskt kunnande och yrkeskunskaper nedvärderats. Det är inte »fint« att ha gått en praktisk linje på gymnasiet. Undra på att dessa linjer inte får några sökande. Många barn är kloka nog att själva sikta på ett praktiskt yrke, men många föräldrar bromsar.

Om den teoretiska begåvningen inte är tillräcklig för att hänga med i undervisningen blir de flesta barn och ungdomar antingen drömmande och försvinner in i sin egen värld eller oroliga och rastlösa. De kan inte koncentrera sig.

Allt detta ingår ju i kriterierna för ADHD. Följden blir att lärare, föräldrar och elevvårdspersonal skickar barnet för en utredning som mycket väl kan utmynna i en ADHD-/ADD-diagnos. Ofta sätts centralstimulantia in, med klen förbättring av studieresultaten eftersom ingen medicin i världen kan lyfta en persons logiskt analytiska förmåga.

Det är alltså dags att man omprövar de praktiska utbildningarna och höjer deras status. Annars finns det risk för att alldeles för många barn och ungdomar får en bokstavsdiagnos som de inte är betjänta av.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
Det finns 1 kommentar till denna artikel:
Datum Inläggets rubrik
2012-11-21 Angående ökningen av ADHD
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society