2012-11-27 nummer 48 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
Det finns 2 kommentarer till denna artikel. Läs kommentarer!
DEBATT OCH BREV

Skärp kvalitetskraven på Apotekens självtest


Lena Asplund (M)

riksdagsledamot och biomedicinsk analytiker

lena.asplund@riksdagen.se

O Apoteken gör ett stort nummer av de många och enkla självtest som i dag finns på marknaden (DN 9/11). Borrelia, blodtryck, laktosintolerans, klamydia, glutenintolerans och vinterkräksjuka är bara några exempel på allt som i dag går att testa enkelt och bekvämt hemma i soffan.

Självtest kan enkelt inhandlas i mataffären, på apoteket eller på Internet. Självtest har funnits länge – febertermometer återfinns i de flesta svenska hem, och användandet av graviditetstest och blodsockermätningar är utbrett. Numera finns självtest även för HIV, syfilis och tjocktarmscancer.

För patienterna är det både enkelt och integritetsskyddande att kunna göra dessa test i hemmets lugna vrå. För diabetiker är självtest ett oundgängligt verktyg för att få vardagen att gå ihop.

Nackdelarna är dock flera. Att ingen analys- eller sjukvårdskunnig ansvarar för hur testresultatet ska tolkas kan leda till fel slutsatser och onödigt lidande. Inte sällan saknas kunskaper på apoteken om hur eventuell sjukdom ska följas upp. Risk finns även att testen inte är korrekt utförda och många saknar även den exakthet som krävs för en pålitlig analys.

En annan risk är att människor som får positiva resultat på självtest som normalt behandlas under smittskyddslagen inte uppsöker läkarvård för behandling och smittspårning. Ett än värre scenario är att resultatet är falskt negativt och personen lever i tron att han eller hon är frisk. På så sätt försenas en eventuell behandlig, vilket kan vara direkt livshotande.

Jag har nyligen motionerat om detta i Sveriges riksdag. För att säkerställa kvaliteten i självtest, även kallade pa- tientnära analyser (PNA), och skydda patienterna vill jag att

• PNA-verksamhet ingår i ett kvalitetssystem och har sam- ma krav på kvalitet som de analyser som utförs på ett kliniskt laboratorium

• PNA-verksamhet bedrivs i samverkan med ett ackrediterat/kvalitetssäkrat kliniskt laboratorium

• PNA-verksamhet är knuten till ett externt kvalitets­kontrollprogram

• Alla som utför PNA har god kunskap i allt som påverkar analysen och dess resultat före, under och efter utförandet.

Det som här efterlyses är inget förbud mot självtest, utan en översyn och kontroll som gör att test kan kvalitetssäkras och sjukdomar följas upp och medicineras på ett riktigt sätt så att människors hälsa inte äventyras.x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society