2012-12-05 nummer 49 - - skriv ut
DEBATT OCH BREV

Stoppa nedskärningarna inom vården


Simon Larsson

Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg


Theo Bodin

Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm; båda är AT-läkare och medlemmar i föreningen Socialistiska läkare

O Tisdagen den 13 november kunde man i nätutgåvan av Dagens Medicin läsa att Läkarförbundet tillfälligt stoppat Region Skånes budgetbeslut [1]. Genom att begära en central förhandling hindrades regionstyrelsen från att fatta beslut om budgeten.

Landstingsledningen i Region Skåne vill få igenom en budget som innebär stora sparkrav inom sjukvården, bland annat ska Skånes universitetssjukhus spara 350 miljoner kronor. »Vi vill ge dem en möjlighet att ändra sig«, säger Lars Nevander, ordförande för läkarfacket i Lund. Man kräver dessutom att landstingsskatten höjs.

Nedskärningarna påminner om dem på Sahlgrenska universitetssjukhuset för ett år sedan då det skulle sparas en halv miljard kronor. Genom bland annat anställningsstopp och stängda avdelningar lyckades man till slut vända ett befarat underskott till en vinst på tiotalet miljoner kronor. I den situationen satsade Läkarförbundet på att hjälpa enskilda läkare som inte kunde få sina vikariat förlängda på grund av anställningsstoppet, men några krav på höjd landstingsskatt eller stoppade budgetförhandlingar hördes inte. Läkartidningen tycks helt ha missat att rapportera om detta.

När motsvarande spariver drabbade Karolinska sjukhuset tidigare i år fick det en viss uppmärksamhet i denna tidskrift [2]. Hela 650 miljoner kronor skulle sparas och 800 tjänster riskerades. I slutändan verkar det bli anställningsstopp och 400 färre tjänster. Intressant att notera är att läkarföreningen vid sjukhuset ändå accepterar att verksamheten har som mål att effektiviseras med två procent per år [3]. Således inga fackliga krav på mer resurser till vården.

Det som nu händer i Skåne måste ses som ett trendbrott, och vi kan bara hoppas att Skåneläkarnas krav ger resultat. Förhoppningsvis inspirerar agerandet andra lokalföreningar och förbundet centralt. I tider då det ständigt tycks saknas pengar till vården av sjuka och gamla är det viktigt att även Läkarförbundet sätter ner foten och markerar: Stoppa nedskärningarna inom vården!


Referenser
1. Davidsson H. Läkarförbundet stoppar budget i Skåne. Dagens Medicins nätutgåva (citerat 18 nov 2012): http://www.dagensmedicin.se/nyheter/lakarforbundet-stoppar-budget-i-skane/


2. Ohlin E. Oro på Karolinska efter beskedet att 800 tjänster ska bort. Läkartidningen. 2012;109:1277.


3. Lövtrup M. Färre jobb försvinner på Karolinska. Läkartidningen. 2012;109:1808.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society