2012-12-18 nummer 51 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
Det finns 1 kommentar till denna artikel. Läs kommentar!
DEBATT OCH BREV

Hur många kroppsdelar ska få offras?


Carl Johan Tiderius

docent, överläkare i ortopedi

carl_johan.tiderius@med.lu.se

Mehrsa Kherad

ST-läkare i ortopedi

Patrik Velander

specialistläkare i plastikkirurgi

Håkan Brorson

docent, överläkare i plastikkirurgi; samtliga vid Skånes universitetssjukhus, Malmö

I artikeln beskriver författarna hur de nyårsnatten 2012 fick ta hand om en 13-årig pojke som fått ena benet avsprängt av en fyrverkeripjäs. Utöver en ökad medvetenhet hos allmänheten kräver de att beslutet att minska den maximala laddningen i fyrverkeripjäser, från 250 till 75 gram, måste träda i kraft genast – inte om fem år.

O Nyårsnatten 2012. Strax efter midnatt på årets första dag fick vi i egenskap av primär- och bakjourer på ortopeden respektive plastikkirurgen ta hand om en 13-årig pojke som fått sitt vänstra ben skadat av en nyårsraket. Ingen av oss kunde i vår vildaste fantasi ana vilket krigsliknade scenario som väntade (Figur 1).

Raketen hade avlossats i en folksamling på cirka 10–15 meters avstånd. Kraften av drivladdningen hade fått raketen att penetrera hud och muskulatur, där huvudladdningen detonerade strax efteråt. Kraften av denna explosion sprängde av lårbenet på tre ställen, och stora delar av hud och mjukdelar saknades från ljumsken ned till knäet (Figur 2).

Blodförlusten var omfattande, och patienten erhöll sammanlagt 22 enheter blod. Eftersom n ischiadicus var intakt, och det fanns cirkulation till underbenet, hade vi initialt förhoppningar att kunna rädda benet. Det visade sig dock att de termiska skadorna var mycket mer omfattande än vi först kunnat ana. De metallkomponenter som fanns i raketen hade brunnit med mycket hög temperatur, vilket medfört att nästan all kvarvarande muskulatur bokstavligen hade kokat sönder.

Efter en mödosam revision av devitaliserad vävnad var endast m gracilis och stråk av m biceps femoris viabla, och vi fattade gemensamt beslut om hög lårbensamputation (Figur 3). Läkningsförloppet var långdraget, och stumpen fick revideras vid två tillfällen på grund av ytterligare nekrosutveckling kring kvarvarande små metallfragment i mjukdelarna. Pojken är nu i huvudsak rullstolsburen men har börjat träna med protes.

I Sverige är det Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som beslutar vilka fyrverkeripjäser som får säljas i Sverige. Den 4 juli 2010 trädde nya föreskrifter om pyrotekniska artiklar i kraft (MSBFS 2010:2). I dessa föreskrifter beslutades att minska totalladdningen i en nyårsraket till högst 75 g från tidigare maximalt 250 g, alltså en minskning till en tredjedel. Trots detta får raketer med 250 g sprängladdning säljas till den 4 juli 2017, alltså under ytterligare fem år!

När det gäller själva användningen av fyrverkerier regleras detta i ordnings­lagen. Polisen är den tillståndsgivande myndigheten, medan kommunen får föreskriva restriktioner för användning av fyrverkerier på vissa allmänna platser under vissa tider.

Den 13-årige pojken förlorade sitt ben strax nedanför ljumsken, och hans liv blir aldrig detsamma. Hade raketen träffat några decimeter högre upp i buken hade han sannolikt avlidit. Beslutet att sprängkraften i raketerna ska minska är mycket välkommet, men det är helt oacceptabelt att detta träder i kraft först om fem år! Beslutet är fattat, verkställ nu!

Man bör även diskutera i vilken utsträckning allmänheten är lämpad att hantera dessa potentiellt livshotande artiklar. Vi är inte för ett generellt förbud mot fyrverkerier, tvärtom kan dessa vara en stor upplevelse. Ett fyrverkeri blir dock större och bättre om det sköts av folk med kunskap och resurser, inte av en berusad allmänhet vid tolvslaget.

När det gäller dessa frågor har Sveriges kommuner liksom polismyndigheten ett stort ansvar, men ytterst måste kraven komma från oss medborgare.

*

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.


Figur 1. Pojkens vänstra lårben vid ankomsten till operationssalen. Muskulaturen var bokstavligen sönderkokt av värmeutvecklingen.

Figur 2. Genomlysningsbild på operationsavdelningen. Lårbenet var frakturerat på tre ställen, och mjukdelarna var kontaminerade med metallpartiklar.

Figur 3. Amputationsstumpen.Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
Det finns 1 kommentar till denna artikel:
Datum Inläggets rubrik
2012-12-19 Kräv förbud omedelbart!
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society