2012-12-18 nummer 51 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
Det finns 2 kommentarer till denna artikel. Läs kommentarer!
DEBATT OCH BREV

Apropå! Etiska förpliktelser

Upprop för medicinsk/humanitär hjälp till Syrien


Hussam Shihadeh

överläkare, geriatriska kliniken, Danderyds sjukhus

hussam.shihadeh@sll.se

O Att vara läkare innebär ett stort ansvar. Läkaren har olika roller både i fred och i krig. Vår största uppgift är att hjälpa människor som är i behov av sjukvård. Kriget i Syrien har krävt mer än 44 000 människors liv, många av dem kvinnor och barn. Fruktansvärda bilder och videoklipp strömmar dagligen in via sociala medier. Skrämmande rapporter om döda, skadade och fängslade som vi ser varje kväll på tv-skärmen väcker djupa frågor inom oss.

Sjukvården, och framför allt läkarkåren, hamnade genom kriget i en mycket svår situation. Läkare har en plikt att hjälpa de skadade, men utsätter sig samtidigt för stora risker om de gör det. Och här kommer den svåra etiska frågan. Hur mycket är läkare beredda att offra om de ska följa yrkets etiska förpliktelser? Hundratals läkare har omkommit under det pågående våldet. Jag studerade medicin med några av dem. En nära kollega träffades av kryp­skytteeld när han rusade ut för att hjälpa skadade civila efter ett bombanfall. Han dog omedelbart. Han var mycket omtyckt av sina kollegor, och läkarkåren sörjde honom med stor saknad.

Andra läkare blev fängslade för att de hjälpte de skadade. Det fruktansvärda är att de inte får behandla de sårade som kommer till sjukhusen, utan måste låta dem dö av sina skador. De privata sjukhus som tar hand om skadade människor blir bombade. Detta tvingar frivilliga läkare att arbeta i provisoriska fältsjukhus i grottor eller avlägsna platser. Där får de operera under mycket primitiva och svåra förhållanden och med stor brist på mediciner och kirurgisk utrustning. Det var inte så ovanligt under sådana omständigheter att de tvingades amputera lemmar utan bedövning.

Situationen blev ännu svårare när många läkare flydde våldet. Det är nästan omöjligt i en stor stad som Aleppo att hitta någon specialist. En kvinna fick föda hemma nattetid då hon inte vågade söka vård. Barnet fick en ryggmärgsskada i samband med förlossningen och förblev förlamat. Många dog av akuta åkommor, som t ex hjärtinfarkt, då de antingen saknade tillgång till sjukvård eller inte vågade uppsöka sjukhus.

Att arbeta här i Sverige, långt från de behövande i ­Syrien, där jag kommer ifrån, har för mig varit psykiskt och existentiellt mycket påfrestande. För det första har man svårt att föreställa sig att sådana grymheter ska kunna ske. För det andra känner man sig maktlös inför våldet. Man vill hjälpa till men saknar möjligheter till det.

Många av mina svenska kollegor har samma känsla. De vill göra något för att hjälpa de skadade. Några av mina svenska kollegor var till och med beredda att åka dit, väl medvetna om vilka faror det innebär för dem. De kan inte komma in i landet, och stora hjälporganisationer som Röda Halvmånen och Röda Korset har mycket begränsad logistisk närvaro i landet.

Att känna sig maktlös och inte kunna få till stånd ett sätt att bidra är tungt för en läkare. Möjligheterna att kunna hjälpa på plats är mycket begränsade och innebär stora faror. Men viljan är stark hos den svenska allmänheten och framför allt hos vårdpersonalen. Det gäller bara att hitta kanaler som kan leverera den medicinska hjälpen in i Syrien till de mest behövande. Man har till exempel skickat flera ambulanser till norra Syrien. Men behovet av läkarresurser och även annat humanaitärt bistånd är mycket stort.

Det som verkligen behövs i dagens läge är en svensk organisation på riksnivå som kan ta sig an uppgiften att samla de resurser som finns tillgängliga och ordna så att det blir någon medicinsk/humanitär hjälp på plats i Syrien. Jag vill med denna artikel skicka ett rop till läkarkåren att stå för yrkets principer och ta denna fråga på största allvar.

Videoinslag fr youtube
Hospital Dar Alshifa


Referenser
 1. Läkare utan gränser. »Stora utmaningar«. http://www.lakareutangranser.se/nyheter/2012/November/Sa-skapas-ett-neutralt-sjukhus-i-en-konflikt-/

 2. Doctors Without Borders. Syria: Medicine as a Weapon of Persecution. http://www.doctorswithoutborders.org/press/release.cfm?id=5755&cat=press-release

 3. Doctors Without Borders. Syria. http://www.doctorswithoutborders.org/news/allcontent.cfm?id=219

 5. Watson I. Opposition: Fighting across Syria leaves 151 dead. http://edition.cnn.com/2012/11/21/world/meast/syria-civil-war/?hpt=hp_t1

 6. Al Shalchi H. Doctors in Syria war zones risk all to treat wounded. http://www.reuters.com/article/2012/08/13/us-syria-crisis-doctors-idUSBRE87C0C120120813


En sårad syrisk pojke vårdas på ett sjukhus i norra Aleppo den 18 oktober, efter en attack från regeringsstyrkor. Foto: Fabio Bucciarelli/Scanpix


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society