2013-01-08 nummer 1 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
Det finns 1 kommentar till denna artikel. Läs kommentar!
DEBATT OCH BREV

Apropå! Riskkapitalister och etik

Konflikt mellan medicinska krav och ekonomi även i offentlig vård


Johan Hambraeus

specialist i allmänmedicin, anestesi och smärtlindring, Smärtkliniken AB, Umeå

johan@smartkliniken.eu

O I Sverige har det under senare tid förts en ­debatt om vårdföretag som drivs av s k riskkapitalister och vad detta innebär för vårdkvaliteten. I en artikel i Pain Medicine diskuterar Allen Lebovits de etiska konflikter man ställs inför som smärtläkare i en verksamhet som blir alltmer ekonomiskt styrd, oberoende av om man arbetar som ensam privatpraktiker eller på stora universitetskliniker [1]. Introduktionen till ämnet som ges av Michael Schatman visar att läkarkåren i USA varit aktiv i denna diskussion [2].

Schatman påpekar att förtroendet mellan patient och läkare är essentiellt för all typ av medicinsk verksamhet om vården ska bli framgångsrik, men kanske i än högre grad inom smärtvården genom patienternas svåra lidande kombinerat med den framträdande roll som industrin har. Han hävdar att det därför krävs en grad av profes­sionalism inom smärtvården som kan betecknas som extraordinär jämfört med övrig vård. Han citerar även Giardino, som säger att: »Beslutet att börja jobba med smärta och kalla sig själv smärtläkare är frivilligt – men de etiska krav som följer av detta är obligata« (min översättning).

Lebovits tar sin utgångspunkt i de fyra etiska principerna – att göra gott, att inte skada, rättvisa och självbestämmande – för att sedan gå vidare och diskutera olika situationer med speciella etiska svårigheter. Han nämner bland annat att avsaknaden av långtidsuppföljning kan innebära att man missar sena bieffekter av kortvarigt lindrande behandling. Likaså nämner han hur snedrekrytering av smärtspecialister och geografisk ­lokalisering av kliniker missgynnar etniska minoriteter och glesbygdsbefolkning. Att smärtpatienterna känner sig misstrodda av sina behandlande läkare nämns även det som ett etiskt problem.

Konflikten mellan medicinska och ekonomiska krav blir tydlig på såväl små ensampraktiker som större kliniker och universitetskliniker, men typen av konflikt varierar. Förutom den uppenbara konflikten att ersättning kanske enbart utgår för behandlingar, och den risk för överbehandling som uppstår av detta, diskuteras även hur organisatoriska förhållanden och övergripande krav på undervisning kan göra att man som smärtläkare kompromissar mellan det som bör genomföras me­dicinskt och det som utförs utifrån övergripande krav i verksamheten.

Problemet med remisser där vård »beställs« belyses likaså utifrån svårigheten att stå fast vid medicinskt motiverad vård trots att det kan innebära minskade inkomster om remitterande läkare anser något annat.

Artikeln är välskriven och tillsammans med introduktionen av Schatman belyses många etiska aspekter som saknats i den svenska diskussionen och som blir extra tydliga just när det gäller smärta.

Schablonbilden att privat vård innebär etiska konflikter medan offentlig vård saknar konflikt mellan medicinska beslut och ekonomiska krav faller sönder genom denna enkla och systematiska genomgång.

Att läsa artiklarna som helhet rekommenderas starkt till alla som möter patienter med smärta – dvs all vårdpersonal!


Referenser
 1. Lebovits A. Maintaining professionalism in today’s business environment: Ethical challenges for the pain medicine specialist. Pain Med. 2012;13:1152-61.

 2. Schatman ME. Physician complicity in the transformation of pain medicine from a »profession« to a »business«: strategies for reversing a growing trend. Pain Med. 2012;13:1149-51.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
Det finns 1 kommentar till denna artikel:
Datum Inläggets rubrik
2013-01-14 vinster i vården
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society