2013-01-15 nummer 3 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
RECENSION

Stark medicin för läkemedelsmyndigheter


Josabeth Hultberg

doktorand, allmänläkare, Norrköping

josabeth.hultberg@lio.se

Bad Pharma
430 sidor
Författare: Ben Goldacre
Förlag: Fourth Estate; 2012
ISBN 978-0-00-735074-2

O Den evidensbaserade medicinen är sjuk, enligt Ben Goldacre. I »Bad Pharma« beskriver han detaljerat problemen och presenterar radikala förslag för en sundare läkemedelsanvändning.

Språket är enkelt med populärvetenskapligt pedagogiskt tilltal. Dispositionen är logisk och tankegångarna lätta att följa. Boken är lång med många referenser. Innehållsförteckningen hade gärna fått vara mer detaljerad. Innehållet gör det väl värt att uppbåda lite extra »intellektuella hästkrafter«, för att använda författarens ord.

Den viktiga, kontroversiella förs­ta delen handlar om försvunna data. Goldacre menar att evidensbaserad medicin inte är möjlig i dag eftersom högst hälften av resultaten från läkemedelsstudier redovisas. Resten saknas. Forskningsdata från läkemedelsprövningar förvrängs genom publikationsbias. Läkemedelsmyndigheterna undanhåller rådata från extern granskning. Svenska Läke­-

medelsverket får schavottera i ett extremt exempel. 60 sidor med myndighetens bedömning inför det europeiska godkännandet av rimonabant lämnades ut på begäran till tidskriften Prescrire. Med hänvisning till skydd av läkemedelsföretagets kommersiella intressen sekretessklassades dokumentet. Varje rad var därför noggrant överstruken med svart. (Rimonabant såldes under namnet Acomplia för viktminskning men drogs senare in på grund av psykiska biverkningar.)

Fortsättningen är en virtuos genomgång av ämnet forskningsmetodik och borde kunna fungera utmärkt som läromedel. Rubriker som: »Test your drug against something rubbish« och »Dodgy subgroup analyses« förklaras med exempel på hur studier inte bör göras.

Den avslutande delen handlar om marknadsföring. Det är en heltäckande genomgång av krafterna som styr läkemedelsförskrivningen ända in i våra mottagningsrum. Detta har beskrivits tidigare, men tål att upprepas. De intrikata detaljerna om spökskrivare av vetenskapliga artiklar är särskilt läsvärda.

Titeln är missvisande. Bokens syfte är inte att på ett destruktivt sätt angripa läkemedelsindustrin, som är nödvändig: »There is no medicine without medicines.« Syftet är att åstadkomma en verkligt evidensbaserad medicin. Att så mycket data saknas och förvrängs förgiftar källan till kunskap om hur läkemedel fungerar. Patientorganisationer, läkarnas specialistföreningar och hälsovårdsmyndigheter måste förstå vidden av problemet och bidra till att förändra systemet. Vi måste kräva att få tillgång till alla data från alla läkemedelsstudier. Det behövs kännbara sanktioner mot dem som medverkar till att fakta undanhålls. Lösningar med register över studieprotokoll för planerade studier och krav på resultat­redovisning inom ett år efter avslut har inte fungerat, enligt Gold­acre. Särskilt kritisk är han mot EMA, Europeiska läkemedelsmyndigheten. Budskapet har redan nått ut. Brittiska parlamentet har redan diskuterat problemet med undanhållna data. I november hålls en hearing i EU-parlamentet om ökad transparens i medicinsk forskning och ett nytt förslag på reglering av kliniska prövningar presenteras. Till alla som på något sätt sysslar med läkemedel: läs och anamma förslagen för bot och bättring inom medicinen!


Bad Pharma av Ben GoldacreKommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society