2013-01-15 nummer 3 - - skriv ut
Det finns 3 kommentarer till denna artikel. Läs kommentarer!
DEBATT OCH BREV

Replik:

Ingen jobbar efter nio år

O Mina behandlingsmål för alkohol- och drogmissbrukare är högt ställda: 1) alkohol- och drogfrihet; 2) att patienterna mår bra, helst utan psykofarmaka; 3) att de inte längre är kriminella; 4) att de försörjer sig genom arbete.

Är det helt orealistiska mål? Nej, väldigt många av de 300 som jag entimmesintervjuade och många av mina körkortsfall, också en del före detta heroinister, klarar målen. Sjukvården ensam når sällan sådana mål. Då får man ödmjukt samarbeta med dem som presterat mer, t ex tolvstegsprogram, och verka för engagemang i Anonyma Alkoholister (AA) och Anonyma Narkomaner (NA).

Någon ödmjukhet utmärker inte inläggen av professor Rydberg och ST-läkare Guter­stam. Uppmaningen till mig är: Läs på så att du begriper hur det är. Nu är det ensidig läkemedelsbehandling som gäller, dvs metadon och Subutex (buprenorfin) som ska delas ut till opiatmissbrukare. Inte solitära fall, som på Gunnes tid, utan kriminella blandmissbrukare av alkohol och allehanda droger. Allt fler deltagare skrivs in i programmen, och många fler ska det bli. Unga missbrukare ska bindas till livslång Subutex- och metadonbehandling.

Hur lyckas man? Senaste statistiken säger att dödsfallen i metadon- och Subutexförgiftningar överskrider dem för heroin [1]. I Socialstyrelsens långtidsuppföljning [2] hade efter nio år en tredjedel av 261 undersökta avlidit. Över 50 procent av de levande var fortsatt aktivt kriminella. Ingen försörjde sig genom arbete [3]. Så många fler sålde ut delar eller hela tilldelningen för 200 kr för varje Subu­tex-tablett. Det är inte lätt för fattiga kriminella att avstå från detta. Vissa kan helt leva på det. Som synes är resultaten inte mycket att hurra för.

I Göteborg klagar personalen på hot och misshandel. Åtminstone en läkare har slutat på grund av allvarligt hot.

Hur kan det gå framöver? Enligt en artikel i The Economist dör det nu i USA fler av läkarförskrivna opiater än av heroin och kokain sammantagna [4].

Läkarförskrivningen av bensodiazepiner och liknande preparat har varit ett gissel under hela min 50-åriga verksamhetstid. Hur många har inte dött av blandintoxikationer? Så är det inte längre, enligt Guterstam. Men vad dödade riksdagsmannen Petzäll? Var det förskrivningar på strikta indikationer?

I Göteborg har ADHD-­problematiken hos missbrukare varit central sedan några år. En läkare har på klinikmöte gått ut med att 50 procent av Beroendeklinikens patienter har ADHD. Samma läkare har skrivit ut Ritalina till två personer som går hos mig för körkortsutredning efter drograttfylleri med just amfetamin. Även andra läkare har gjort detsamma. Man sprider visioner om mycket omfattande förskrivning i framtiden, en behandling inte bara för ADHD utan för missbruk i gemen [5].

Kan man lita på vetenskapen på dessa områden? Jag gör det inte.1. Fugelstad A. Akuta narkotikarelaterade dödsfall. Rapport till Folkhälsoinstitutet 2011. Stockholm: Karolinska institutet, institutionen för klinisk neurovetenskap.

 2. Socialstyrelsen. Långtidsuppföljning av patienter i metadonbehandling. Stockholm: Socialstyrelsen; 2001.

 3. Gunne L. Svar: Viktigt med rätt metadondos. Alkohol och narkotika. 2012(4):34.

 4. Pills and progress. Signs of compassion mixed with pragmatism are emerging in America’s treatment of drug users, who are also changing their habits. The Economist. 11 feb 2012.

 5. Eliasson U. Hög risk att utveckla missbruk. Alkohol och narkotika. 2012(5):4-6.x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society