2013-01-22 nummer 4 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
DEBATT OCH BREV

Slutreplik om röntgenronder:

Så skönt att vi är lagliga


Peter Aspelin

professor i medicisk radiologi, Karolinska institutet, Stockholm

Peter.Aspelin@ki.se

Ulf Nyman

docent, medicinskt ansvarig, Röntgen Öst, Centralsjukhuset, Kristianstad

O Vi tackar Mathias Wallin och Kerstin Risshytt från Socialstyrelsen för deras svar
(LT 49–50/2012, sidan 2265). Om vi bortser från en del missförstånd om hur röntgenronder och röntgenkonferenser bedrivs och att dessa alltid är en del av patientverksamhet så var det, som vi tolkade det, ett klart besked.

Röntgenronder och röntgenkonferenser är normala arbetsuppgifter för att följa upp vården och arbeta med kvalitetsfrågor. Om verksamhetschefen klargör att detta är den arbetsrutin som råder på en avdelning är det därför – om vi förstått situationen korrekt – alltid godkänt för medarbetarna att göra »en direktåtkomst från vårdens informationssystem«. Det betyder att de som arbetar i vården inte bara har en rättighet utan också en skyldighet att följa upp patienter och därigenom också gå in i olika patienters journaler. Möjligen skulle det då finnas ett krav att verksamhetschefen skriver en instruktion om hur man arbetar på en röntgenavdelning. Ett förslag till ett sådant brev skulle kunna vara följande:

»På X-sjukhusets röntgen­avdelning arbetar vi med patientsäkerhet, vårdutveckling och kvalitetssäkring. Detta innebär att personal har en skyldighet att delta i våra röntgenronder/konferenser där vi följer upp patienternas sjukdomar, terapieffekter m m. För att fullfölja dessa skyldigheter bemyndigar jag härmed de som deltar i denna verksamhet att ta del av nödvändig medicinsk information i patienternas journaler, RIS- och PACS-­system.«

Likaså är det självklart, ­enligt vår tolkning, att när »kandidater och sjuksköterskeelever« är på sin kliniska tjänstgöring är de också en del av vården och har därför rätt att delta i samtliga dessa verksamheter. Likaså tolkar vi (även om vi förstår att utbildning inte omfattas av patientdatalagen) situationen så att när man i sitt kliniska vårdarbete ser »patientfall« väl lämpade för utbildningsändamål ska man avidentifiera patientuppgifterna, men har därefter full rättighet att använda såväl journaluppgifter som röntgenbilder i utbildning.

Därför känner vi oss betydligt lugnade av Socialstyrelsens svar. Det vill säga att, om ovanstående instruktion från verksamhetschefen finns och anonymisering av utbildningsmaterial sker, »allt är frid och fröjd och legalt«.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society