2013-04-11 nummer 4 - - skriv ut
— 

Serie: Verktyg för klinisk forskning

Med artikelserien »Verktyg för klinisk forskning« vill Läkartidningen ge inspiration till goda forskningsidéer, tips och råd om studieupplägg och hur man söker anslag, gör analyser och skriver en vetenskaplig artikel.

O Serien består av 14 artiklar.


Hittills publicerade artiklar:

Slutord. Att forska är och ska vara roligt
Anders Ekbom, Sven Cnattingius
Läkartidningen nr 15/2013 (14/14)

Att skriva en vetenskaplig artikel – några steg på vägen
Michael Fored, Anna-Karin Edstedt Bonamy
Läkartidningen nr 15/2013 (13/14)

Att söka anslag – tips för en lyckad ansökan
Jonas F Ludvigsson
Läkartidningen nr 13-14/2013 (12/14)

Screening: ett tilltalande men problematiskt koncept
Magdalena Lagerlund, Sophia Zackrisson
Läkartidningen nr 12/2013 (11/14)

Diagnostikstudier bör följa internationella riktlinjer. Planering och utvärdering kräver teoretiska och praktiska överväganden
Jonas Björk, Mikael Hellström, Ingegerd Mejare, Ulf Nyman
Läkartidningen nr 11/2013 (10/14)

Biostatistik har en central roll i epidemiologi. Introduktion till begrepp och metoder utifrån kliniska observationella studier
Andreas Pettersson, Max Gordon, Gustaf Edgren, Paul W Dickman
Läkartidningen nr 9–10/2013 (9/14)

Att strukturera och dokumentera forskningsprojekt
Sandra Eloranta, Anna LV Johansson, Sigurdur Y Kristinsson, Therese M-L Andersson
Läkartidningen nr 8/2013 (8/14)

Att studera ovanliga utfall
Johan Reutfors, Ola Olén, Cecilia Magnusson, Andreas Pettersson
Läkartidningen nr 7/2013 (7/14)

Bra prognosstudier kan ge bättre kliniska beslut. Validerade risk-/prognosfaktorer hjälper läkaren
Katja Fall, Lars Holmberg, Johan Sundström
Läkartidningen nr 6/2013 (6/14)

Biobankerna utvecklas för att möta forskningens krav
Sonja Eaker, Anna Beskow, Loreana Norlin
Läkartidningen nr 5/2013 (5/14)

Etiska aspekter att tänka på i observationsstudier
Stefan Eriksson, Erik Sundström
Läkartidningen nr 5/2013 (4/14)

Att skatta behandlingseffekt
Jonatan Lind
Läkartidningen nr 4/2013 (3/14)

Observationella kohortstudier. Översikt och några exempel från området läkemedelssäkerhet
Marie Holmqvist, Pauline Raaschou, Martin Neovius, Johan Askling
Läkartidningen nr 3/2013 (2/14)

»Verktyg för klinisk forskning« – ny artikelserie i Läkartidningen
Karin Ekström Smedby, Ylva Trolle Lagerros
Läkartidningen nr 3/2013 (1/14)
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society